Webinar Omgevingstafel

VNG en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit organiseren op 1 september een webinar over de verhouding tussen de Omgevingstafel en het gemeentelijke Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit.

Met de Omgevingstafel ontwikkelt de VNG een overleg-methode om zo vroeg mogelijk met initiatiefnemers en alle relevante overheidspartijen overleg te voeren over de randvoorwaarden van (complexe) initiatieven.
Het gemeentelijke adviesstelsel, dat door VNG en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit i.s.m. RCE en BZK in een handreiking is uitgewerkt, is gericht op het bevorderen van een goede omgevingskwaliteit, eveneens door overleg in een vroeg stadium.

Hoe verhouden beide stelsels zich tot elkaar?

In het webinar wordt een toelichting gegeven op de Omgevingstafel door Hanneke Kunst en Patricia Palmen van de VNG, en op de handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit door een vertegenwoordiger van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Er komen ervaringen aan bod van gemeenten die al met de beide stelsels werken, en er is ruimte voor vragen en antwoorden.

Het webinar start op dinsdag 1 september om 14.00 uur en duurt maximaal anderhalf uur.

Aanmelden voor deelname aan het webinar is mogelijk tot en met 27 augustus 2020 op het mailadres info@ruimtelijkekwaliteit.nl.

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit