Webinar Omgevingstafel

VNG en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit organiseren op 1 september een webinar over de verhouding tussen de Omgevingstafel en het gemeentelijke Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit.

Met de Omgevingstafel ontwikkelt de VNG een overleg-methode om zo vroeg mogelijk met initiatiefnemers en alle relevante overheidspartijen overleg te voeren over de randvoorwaarden van (complexe) initiatieven.
Het gemeentelijke adviesstelsel, dat door VNG en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit i.s.m. RCE en BZK in een handreiking is uitgewerkt, is gericht op het bevorderen van een goede omgevingskwaliteit, eveneens door overleg in een vroeg stadium.

Hoe verhouden beide stelsels zich tot elkaar?

In het webinar wordt een toelichting gegeven op de Omgevingstafel door Hanneke Kunst en Patricia Palmen van de VNG, en op de handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit door een vertegenwoordiger van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Er komen ervaringen aan bod van gemeenten die al met de beide stelsels werken, en er is ruimte voor vragen en antwoorden.

Het webinar start op dinsdag 1 september om 14.00 uur en duurt maximaal anderhalf uur.

Aanmelden voor deelname aan het webinar is mogelijk tot en met 27 augustus 2020 op het mailadres info@ruimtelijkekwaliteit.nl.

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit