Webinar Omgevingstafel

VNG en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit organiseren op 1 september een webinar over de verhouding tussen de Omgevingstafel en het gemeentelijke Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit.

Met de Omgevingstafel ontwikkelt de VNG een overleg-methode om zo vroeg mogelijk met initiatiefnemers en alle relevante overheidspartijen overleg te voeren over de randvoorwaarden van (complexe) initiatieven.
Het gemeentelijke adviesstelsel, dat door VNG en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit i.s.m. RCE en BZK in een handreiking is uitgewerkt, is gericht op het bevorderen van een goede omgevingskwaliteit, eveneens door overleg in een vroeg stadium.

Hoe verhouden beide stelsels zich tot elkaar?

In het webinar wordt een toelichting gegeven op de Omgevingstafel door Hanneke Kunst en Patricia Palmen van de VNG, en op de handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit door een vertegenwoordiger van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Er komen ervaringen aan bod van gemeenten die al met de beide stelsels werken, en er is ruimte voor vragen en antwoorden.

Het webinar start op dinsdag 1 september om 14.00 uur en duurt maximaal anderhalf uur.

Aanmelden voor deelname aan het webinar is mogelijk tot en met 27 augustus 2020 op het mailadres info@ruimtelijkekwaliteit.nl.

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

 • Landingsplaats OmgevingswetLandingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg met de Omgevingswet voor goede omgevingskwaliteit, bewonersinbreng en positie van de gemeenteraad. Lees de 'landingsplaats'.

  lees verder

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit