Kwaliteit van het kwartaalBouwen met hout zit in de lift

Bouwen met bomen wordt herontdekt. Het is een duurzame en circulaire manier van bouwen - en dus uiterst actueel.

Houtskeletbouw anno 1980, Anjeliersstraat Amsterdam

Al veertig jaar woont ze in haar houten stadsvernieuwingshuis in de Anjeliersstraat in de Amsterdamse Jordaan. Twee projecten in houtskeletbouw zijn daar destijds gebouwd. Een heerlijk huis, zegt ze, alleen erg gehorig. ‘We hebben altijd hele lieve onderburen gehad, maar als de kleinkinderen komen, moeten ze op de derde verdieping spelen. Anders maakt het te veel lawaai. De buurman in de Violettenstraat heeft daarom de houten vloeren zelfs door beton vervangen’.

Er werd destijds voor houtbouw gekozen vanwege het gewicht: er kon met een veel lichtere fundering worden volstaan. Bouwen in hout heeft de toekomst. Merkwaardig eigenlijk, dat we dat de afgelopen eeuw zijn afgeleerd. Natuurlijk, hout heeft zo zijn bezwaren - de koppen van houten funderingspalen gaan rotten als de grondwaterstand fluctueert, en hout is niet stijf en sterk genoeg om er erg hoog mee te bouwen. Maar daar is iets op gevonden: Cross laminated timber, ofwel ‘kruislaaghout’. Aan de Amstel is de eerste houten woontoren in aanbouw: HAUT, van 73 meter hoog, met 50 koopappartementen van tussen de 100 en 225 vierkante meter groot.  


Het paviljoen van Marco Vermeulen, Dutch Design Week 2019

Het is een duurzame en circulaire manier van bouwen – en dus uiterst actueel. De CO2 besparing is groot: bij betonproductie komt heel veel CO2 vrij, terwijl een gebouw van duurzaam geproduceerd hout – zeker als dat over kleine afstanden getransporteerd wordt – juist voor decennia CO2 vastlegt. Het stimuleert de lokale economie en innoveert de bouwketen. Architect Marco Vermeulen heeft dat vorig jaar op de Dutch Designweek klip en klaar over het voetlicht gebracht, en in aanloop naar de Landschapstriënnale 2020 (die vanwege de coronacrisis is uitgesteld tot april 2021) verscheen de overtuigende publicatie Bouwen met Bomen – waarin verhalen uit meerdere lagen van de samenleving en het openbaar bestuur elkaar kruisen. Bouwen met hout zit in de lift en krijgt steun vanuit het programma Nederland van Morgen van de rijksoverheid. 

https://landschapstriennale.com/bouwen-met-bomen/
https://marcovermeulen.eu/nl/projecten/bouwen+met+bomen/   


Flip ten Cate | juli | 2020
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief  

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit