Hoeksche Waard wint MooiwaartstrofeeDe gemeente Hoeksche Waard ontving op 5 maart in Soesterberg de Mooiwaarts-wisseltrofee voor bijzondere inspanningen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Wethouder Piet van Leenen kreeg de trofee uit handen van Leen Verbeek, voorzitter van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Commissaris van de Koning in Flevoland. 

Binnen een half jaar na de fusie (1 januari 2019) van vijf kleinere gemeenten voltooide de gemeente Hoeksche Waard al een ontwerp omgevingsvisie. Het is een prestatie om in het prille begin van de nieuwe organisatie prioriteit te geven aan een gemeentelijke visie op de fysieke omgeving.

Betrokken bewoners
De bewoners van de nieuwe gemeente toonden zich betrokken en nieuwsgierig. Met circa 200 actieve ‘waardmakers’, die veel vrije tijd beschikbaar stelden voor het algemeen belang van ruimtelijke kwaliteit lukte het de Hoeksche Waard de omgevingsvisie vast te stellen en het participatietraject op orde te hebben.
Nu werkt de gemeente de omgevingsvisie verder uit in het gemeentelijke omgevingsplan. Ook wordt er een adviescommissie omgevingskwaliteit samengesteld.  Het omgevingsplan (opvolger van het bestemmingsplan) bevat maatregelen om de omgevingskwaliteit te verbeteren. Initiatiefnemers krijgen van de gemeente ruim baan, mits de kwaliteiten van de Hoeksche Waard toenemen. Deze overgang naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet, waarmee niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van de wet wordt gewerkt, vraagt bestuurlijke moed en aanpassingsvermogen. Het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard en de commissie ruimtelijke kwaliteit werken al jaren zij aan zij aan agendering en goede integrale begeleiding van ruimtelijke plannen. De uitdagingen liggen nu vooral nog in het goed omschrijven van de gewenste kwaliteiten, in het organiseren en waarborgen.

Winnaar Mooiwaartstrofee maart 2020
De gemeente durft het aan om de dialoog over landschappe­lijke en architectonische kwaliteit met wezenlijke maatschap­pelijke inbreng breed te voeren. De gemeente Hoeksche Waard ontvangt de wisseltrofee tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur voor het voortdurend streven naar hoge ruimtelijke kwaliteit, het betrekken van de gemeenschap bij dit streven, het durven loslaten van oude gewoonten én dit alles op een geheel eigen wijze te doen. 


De Mooiwaarts-wisseltrofee wordt onregelmatig, ongeveer twee keer per jaar, uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vernieuwing van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. De trofee bestaat uit een neutraal oppervlak, waar elke volgende trofee-winnaar een nieuw bouwsteentje aan bijdraagt. Na vijftien winnaars vormt de gevulde ‘maquette’ het beeld van een gezamenlijk gegroeide, veelkleurige omgeving. Eerdere winnaars van de wisseltrofee waren Dennis Straat, wethouder van Zaanstad en wethouder Lucas Mulder en team, gemeente Staphorst    


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via:http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief    

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit