Landingsplaats Omgevingswet

Een handzaam boekje met negentien voorstellen en een overzicht van de belangrijkste instrumenten, biedt gemeenten hulp bij invoering van de Omgevingswet.De Omgevingswet is in aantocht. Het komende jaar zal in veel gemeenten ruimschoots aandacht zijn voor de invoering van de wet. Dat kan beleidsneutraal gebeuren - dan is het weinig meer dan een technische operatie. Dat is niet de bedoeling van de wet.
Niet voor niets wordt er veel beleidsvrijheid geboden aan de gemeenten om samen met de inwoners een eigen, lokale, invulling te geven aan de hoofddoelen: gezondheid, veiligheid en goede omgevingskwaliteit. Met name de participatie en de ‘goede omgevingskwaliteit’ vragen om lokaal maatwerk en verdere beleidsontwikkeling.

Het is een vroege vrijdagochtend in Raalte - volgens Binnenlands Bestuur de best bestuurde gemeente van Nederland. Bart Buijs, directeur van Het Oversticht, overhandigt burgemeester M. Dadema en wethouder W. Wagenmans het eerste exemplaar aan van de ‘Landingsplaats voor de Omgevingswet’. Hij doet dat samen met samen met Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker), Thijs van Mierlo (Samenwerkingsverband Actieve Bewoners) en Koos Mirck (Landelijke Vereniging van Kleine Kernen). 

Negentien voorstellen
In het boekje staan negentien voorstellen die u op lokaal niveau kunt regelen zodat de Omgevingswet goed uitpakt voor de kwaliteit van de leefomgeving ( 1- 6), lokaal initiatief (7-10) en een sterke positie van raad en bewoners in het speelveld (11 -19). Deze voorstellen zijn in de pdf voorzien van links naar praktische voorbeelden.

De ‘Landingsplaats’ biedt ook een overzicht van de belangrijkste instrumenten zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de participatieverordening, lokale planprocedures, het aanbestedings/-tenderbeleid voor overheidsopdrachten en het systeem van omgevingsvergunningen. Daarbij geeft het document aan waar wat thuishoort en hoe de spelregels vastgelegd kunnen worden.

De publicatie is een uitgave van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de Ruimtemaker, LSAbewoners en LVKK. U kunt hem hier downloaden. 


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

 • Landingsplaats OmgevingswetLandingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg met de Omgevingswet voor goede omgevingskwaliteit, bewonersinbreng en positie van de gemeenteraad. Lees de 'landingsplaats'.

  lees verder

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit