Landingsplaats Omgevingswet

Een handzaam boekje met negentien voorstellen en een overzicht van de belangrijkste instrumenten, biedt gemeenten hulp bij invoering van de Omgevingswet.De Omgevingswet is in aantocht. Het komende jaar zal in veel gemeenten ruimschoots aandacht zijn voor de invoering van de wet. Dat kan beleidsneutraal gebeuren - dan is het weinig meer dan een technische operatie. Dat is niet de bedoeling van de wet.
Niet voor niets wordt er veel beleidsvrijheid geboden aan de gemeenten om samen met de inwoners een eigen, lokale, invulling te geven aan de hoofddoelen: gezondheid, veiligheid en goede omgevingskwaliteit. Met name de participatie en de ‘goede omgevingskwaliteit’ vragen om lokaal maatwerk en verdere beleidsontwikkeling.

Het is een vroege vrijdagochtend in Raalte - volgens Binnenlands Bestuur de best bestuurde gemeente van Nederland. Bart Buijs, directeur van Het Oversticht, overhandigt burgemeester M. Dadema en wethouder W. Wagenmans het eerste exemplaar aan van de ‘Landingsplaats voor de Omgevingswet’. Hij doet dat samen met samen met Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker), Thijs van Mierlo (Samenwerkingsverband Actieve Bewoners) en Koos Mirck (Landelijke Vereniging van Kleine Kernen). 

Negentien voorstellen
In het boekje staan negentien voorstellen die u op lokaal niveau kunt regelen zodat de Omgevingswet goed uitpakt voor de kwaliteit van de leefomgeving ( 1- 6), lokaal initiatief (7-10) en een sterke positie van raad en bewoners in het speelveld (11 -19). Deze voorstellen zijn in de pdf voorzien van links naar praktische voorbeelden.

De ‘Landingsplaats’ biedt ook een overzicht van de belangrijkste instrumenten zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de participatieverordening, lokale planprocedures, het aanbestedings/-tenderbeleid voor overheidsopdrachten en het systeem van omgevingsvergunningen. Daarbij geeft het document aan waar wat thuishoort en hoe de spelregels vastgelegd kunnen worden.

De publicatie is een uitgave van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de Ruimtemaker, LSAbewoners en LVKK. U kunt hem hier downloaden. 


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit