Duurzaamheid is k ruimtelijke kwaliteit

Team Duurzame Ruimtelijke kwaliteit bijeen

Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn twee handen op een buik. Toekomstwaarde is immers één van de bouwstenen van ruimtelijke kwaliteit, naast gebruikswaarde en belevingswaarde.

Hoe vanzelfsprekend wil je ’t hebben? En toch is het bepaald geen gesneden koek. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit worden maar mondjesmaat betrokken bij bijvoorbeeld regionale energiestrategieën of bij de programma’s voor aardgasvrije wijken. Als het al gebeurt, dan ligt het initiatief meestal aan de kant van de kwaliteitsadviseurs.

Het is niet verwonderlijk dat lobby daarom een belangrijk speerpunt is van het kersverse Team Duurzame Ruimtelijke kwaliteit. Dat team had een eerste ontmoeting eerder dit jaar in het kantoor van Jandirk Hoekstra (H+N+S landschapsarchitecten) in Amersfoort. Het resultaat van de ochtend is een korte prioriteitenlijst en de belofte om over en weer tijdens koffie-meetings de uitwisseling te verdiepen.

Expertise
De inzet van gemeentelijke en regionale kwaliteitsadviseurs ligt niet direct bij de zorg voor biodiversiteit of sociale cohesie. Veel meer zien zij hun bijdrage aan duurzaamheid  in het verlengde van hun expertise op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Ook de procedurekennis van de adviseurs en hun bijzondere positie als vaste, externe adviespartner van de gemeenten bij processen rond omgevingsvergunningen, bieden kansen om bij te dragen aan duurzaamheid.
Alles natuurlijk vanuit het besef dat met name de energietransitie grote gevolgen kan hebben voor de lokale ruimtelijke kwaliteit. Er zijn grote kansen om de investeringen ten goede aan te wenden, maar ook groot is de neiging om met standaardoplossingen te komen, wegens de urgentie en de kosten van de transitie.

Prioriteiten
Wensen zijn er ook geuit op die bijeenkomst in januari. De wens om eerder in het proces bij de planvorming betrokken te worden, bijvoorbeeld. En de wens om niet alleen over een concreet initiatief te adviseren, maar om ook betrokken te raken bij beleidskeuzes op stedelijke of regionale schaal.

Het Team Duurzame Ruimtelijke Kwaliteit heeft een eerste prioriteitenlijst opgesteld

 • Breng al je duurzaamheidsactiviteiten onder in een programma
 • Vergroot kennis over verduurzaming bij kwaliteitsadviseurs en medewerkers  
 • Voer een gerichte lobby bij de gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Maak duidelijk waarom duurzaamheid (als toekomstwaarde)  vanzelfsprekend is bij de advisering over ruimtelijke kwaliteit.  
 • Maak de duurzaamheidsactiviteiten zichtbaar. Noem ze expliciet in de jaarverslagen voor de gemeenteraad en organiseer bijeenkomsten.

Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit