Duurzaamheid is k ruimtelijke kwaliteit

Team Duurzame Ruimtelijke kwaliteit bijeen

Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn twee handen op een buik. Toekomstwaarde is immers één van de bouwstenen van ruimtelijke kwaliteit, naast gebruikswaarde en belevingswaarde.

Hoe vanzelfsprekend wil je ’t hebben? En toch is het bepaald geen gesneden koek. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit worden maar mondjesmaat betrokken bij bijvoorbeeld regionale energiestrategieën of bij de programma’s voor aardgasvrije wijken. Als het al gebeurt, dan ligt het initiatief meestal aan de kant van de kwaliteitsadviseurs.

Het is niet verwonderlijk dat lobby daarom een belangrijk speerpunt is van het kersverse Team Duurzame Ruimtelijke kwaliteit. Dat team had een eerste ontmoeting eerder dit jaar in het kantoor van Jandirk Hoekstra (H+N+S landschapsarchitecten) in Amersfoort. Het resultaat van de ochtend is een korte prioriteitenlijst en de belofte om over en weer tijdens koffie-meetings de uitwisseling te verdiepen.

Expertise
De inzet van gemeentelijke en regionale kwaliteitsadviseurs ligt niet direct bij de zorg voor biodiversiteit of sociale cohesie. Veel meer zien zij hun bijdrage aan duurzaamheid  in het verlengde van hun expertise op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Ook de procedurekennis van de adviseurs en hun bijzondere positie als vaste, externe adviespartner van de gemeenten bij processen rond omgevingsvergunningen, bieden kansen om bij te dragen aan duurzaamheid.
Alles natuurlijk vanuit het besef dat met name de energietransitie grote gevolgen kan hebben voor de lokale ruimtelijke kwaliteit. Er zijn grote kansen om de investeringen ten goede aan te wenden, maar ook groot is de neiging om met standaardoplossingen te komen, wegens de urgentie en de kosten van de transitie.

Prioriteiten
Wensen zijn er ook geuit op die bijeenkomst in januari. De wens om eerder in het proces bij de planvorming betrokken te worden, bijvoorbeeld. En de wens om niet alleen over een concreet initiatief te adviseren, maar om ook betrokken te raken bij beleidskeuzes op stedelijke of regionale schaal.

Het Team Duurzame Ruimtelijke Kwaliteit heeft een eerste prioriteitenlijst opgesteld

 • Breng al je duurzaamheidsactiviteiten onder in een programma
 • Vergroot kennis over verduurzaming bij kwaliteitsadviseurs en medewerkers  
 • Voer een gerichte lobby bij de gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Maak duidelijk waarom duurzaamheid (als toekomstwaarde)  vanzelfsprekend is bij de advisering over ruimtelijke kwaliteit.  
 • Maak de duurzaamheidsactiviteiten zichtbaar. Noem ze expliciet in de jaarverslagen voor de gemeenteraad en organiseer bijeenkomsten.

Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

 • Landingsplaats OmgevingswetLandingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg met de Omgevingswet voor goede omgevingskwaliteit, bewonersinbreng en positie van de gemeenteraad. Lees de 'landingsplaats'.

  lees verder

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit