Nationale Dialoog Bouwcultuur 5 maart

Alle investeringen die we nu doen, bepalen de context voor toekomstige generaties. Er staan grote investeringen voor de deur, voor verduurzaming, voor mobiliteit, voor huisvesting. Hoe kunnen we straks trots terugkijken op wat we nu aan het creëren zijn? Durven we ons eigen werk- en denkkader even los te laten en onbevangen nieuwsgierig te zijn naar wat anderen denken en doen?
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 organiseren op 5 maart 2020 de Nationale Dialoog Bouwcultuur. Een dag vol perspectiefwisseling en dialoog over onze de ruimtelijke en culturele ambities.

Waarom?
• Omdat de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving een gezamenlijk doel is.
• Omdat bouwen ook een culturele daad is.
• Omdat de nieuwe Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie vragen om integrale belangenafweging en nieuwe werkvormen, door alle vertrouwde instituties en (bestuurs)lagen heen.
• Omdat we vanuit onze bouwcultuur een bijdrage willen leveren aan het streven naar een kwalitatief hoogwaardige Europese Baukultur, vastgelegd in de Verklaring van Davos 2018.

Voor wie?
Voor professionals die deel uit maken van onze bouwcultuur en dagelijks werken aan de ruimtelijke en culturele toekomst van Nederland, maar elkaar niet, te weinig of alleen op vertrouwd terrein spreken: ontwerpers, adviseurs, bouwers, investeerders, erfgoedprofessionals, projectontwikkelaars, energiebedrijven, kunstenaars, opdrachtgevers en bestuurders. 

Waar + wanneer?
5 maart 2020 van 10.00 tot 17.00 uur inclusief terreinverkenningen en afsluitende borrel.
Park Vliegbasis Soesterberg: Shelter 611, Commandobunker, Secret Operation 610.
Hertenlaan, Den Dolder.

Vanaf half januari kunt u zich aanmelden. Houd onze berichten in de gaten: Kunsten92.nl en ruimtelijkekwaliteit.nl.


Flip ten Cate | december | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

 • Jaarverslag 2018Jaarverslag 2018

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bereidt zich voor op de toekomst. Een nieuwe beleidsvisie op komst, en personele wissels.

  lees verder

 • De Flitsende StadDe Flitsende Stad

  Steeds meer gemeenten kiezen voor een specifiek beleid ten aanzien van digitale buitenreclame. Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een handreiking opgesteld. Geen blauwdruk, maar een leidraad met aanbevelingen en voorbeelden.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit