Kwaliteit van het kwartaalElfstedentocht zonder vorst


Veel vaker schaatsen op de grachten, zonder last van wakken (Foto: Waternet)

Hoewel we ‘kwaliteit van het kwartaal’ reserveren voor fraaie voorbeelden van projecten met een hoge ruimtelijke kwaliteit, deze keer aandacht voor een revolutionair plan, dat nog niet helemaal gerealiseerd is.

Andy van den Dobbelsteen voorziet een ‘Elfstedentocht’ door de Amsterdamse grachten bij temperaturen boven het vriespunt. De Delftse hoogleraar klimaat en duurzaamheid houdt zich intensief bezig met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Gasloos, nul-op-de-meter, zonnepanelen, warmtepompen. Van die dingen.

Een kansrijke duurzame energiebron is oppervlaktewater. Met warmtewisselaars en -pompen is het mogelijk om gebouwen aangenaam te verwarmen door de temperatuur van het oppervlaktewater enkele graden te verlagen. De potentie is groot. Veel waterschappen zien zichzelf al als energieproducent.

Volgens Van den Dobbelsteen kan de aquathermische verwarming van grachtenpanden in Amsterdam ervoor zorgen dat de gracht bevriest terwijl de luchttemperatuur nog een graad of vier is. Veel vaker schaatsen op de gracht dus, en geen last meer van wakken onder de bruggen.

Hoewel het wat duurder is om hetzelfde in Friesland aan te leggen, vanwege de lage woningdichtheid, is het volgens hem beslist mogelijk om ondanks de opwarming van de aarde toch vaker een Elfstedentocht te rijden. Dat is nu eens bemoedigend nieuws, zo in de donkere dagen van december.  


Flip ten Cate | december | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

 • Landingsplaats OmgevingswetLandingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg met de Omgevingswet voor goede omgevingskwaliteit, bewonersinbreng en positie van de gemeenteraad. Lees de 'landingsplaats'.

  lees verder

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit