bij nader inzienVergunningvrij blijft voer voor juristen

De regelgeving voor vergunningvrij bouwen blijft de juridische gemoederen bezighouden. Een paar recente uitspraken op een rij.


Heemskerk
De buurman van een vrijstaande woning in Heemskerk heeft last van het paardje en de pony in de tuin van zijn buurman. Hij maakt bezwaar tegen de dieren die stinken en ongedierte verspreiden, en tegen de schuur waar de beesten ’s nachts in staan. De gemeente honoreert het bezwaar tegen de beesten, want de woonbestemming verzet zich tegen het houden van zulke dieren. De schuur daarentegen mocht vergunningvrij gebouwd worden binnen de regels voor vergunningvrij bouwen. Nee, zegt de Raad van State: vergunningvrij was de schuur geweest als hij ‘functioneel verbonden’ was met het hoofdgebouw (woning). Omdat hij gebouwd is voor paard en pony was hij niet vergunningvrij.
Uitspraak: ECLI:NL:RVS:2019:3804

Wijk bij Duurstede, 17e eeuwse boerderij
De bewoner van deze niet-monumentale, maar wel ‘karakteristieke’ boerderij vervangt de stuclaag. Het stucwerk wordt verwijderd, inclusief de muurankers. Tijdens dat werk legt een oplettende ambtenaar het werk stil, omdat er geen vergunning is aangevraagd. Om te zorgen dat het pand wind- en waterdicht is, gaat de eigenaar ondanks het verbod toch door met het werk, tot driemaal toe. De gemeente legt een dwangsom op.
De Rechtbank Midden-Nederland bepaalt dat het vervangen van stucwerk behoort tot gewoon onderhoud. Omdat er geen monumentenstatus is, is onderhoud op grond van de regels vergunningvrij, net als het vervangen van muurankers.
Uitspraak via rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBMNE:2019:5515

Schuur in Elst, archeologie
Een boer breidt zijn mestplaat uit voorbij 100 m2. Het bestemmingsplan bepaalt dat vanwege de archeologische waarden een archeologisch rapport moet worden overgelegd bij een vergunningaanvraag voor een werk van meer dan 100 m2, opdat zo nodig voorwaarden aan de vergunning kunnen worden verbonden. Volgens de boer is er voor de mestplaat geen vergunning nodig op grond van de regels voor vergunningvrij bouwen. De Raad van State is het daarmee eens: omdat het werk vergunningvrij kan worden gerealiseerd, en het bestemmingsplan het archeologisch onderzoek expliciet koppelt aan de vergunningaanvraag, hoeft in dit geval geen archeologisch rapport te worden opgemaakt.
Uitspraak: ECLI:NL:RVS:2019:2648

Wanneer de Omgevingswet van kracht is – de regering houdt vooralsnog vast aan 1-1-2021 – verandert de systematiek van vergunningvrij bouwen weer. De vergunningvrijheid voor bijgebouwen (aan- en uitbouwen en schuren) wordt volgend jaar van een rijksregel overgeheveld naar het gemeentelijke omgevingsplan. Gemeenten kunnen die vergunningvrijheid in hun plan vergroten of verkleinen als dat op grond van de lokale situatie wenselijk is. 


Flip ten Cate | december | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit