Nationaal debat omgevingskwaliteit op 5 maart 2020

Over dertig jaar willen Nederlanders met trots omzien naar de prachtige investeringen die hebben geleid tot een energieneutraal, veilig en goed bewoonbaar land. Hoe zorgen we dat we de veranderingen realiseren met een geweldige omgevingskwaliteit? 

Vorig jaar verscheen de Verklaring van Davos, waarin ook de Nederlandse regering heeft onderschreven dat elke investering in de fysieke leefomgeving moet leiden tot een verbetering van de ‘Baukultur’, dat wil zeggen: een betere omgevingskwaliteit, met respect voor de bestaande context en met ontplooiingskansen voor de bevolking. Welke maatregelen moeten we treffen om die Verklaring van Davos betekenis te geven? Twee adviesorganen, de Raad voor Cultuur en het College van Rijksadviseurs, buigen zich op verzoek van minister Van Engelshoven over die vraag.

Hun antwoord zal een rol gaan spelen in de manier waarop het rijk, onder meer door middel van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, de omgevingskwaliteit op lokaal en regionaal niveau zal stimuleren. 

Precies tussen het verschijnen van de adviezen over Davos en de publicatie van het nieuwe Actieprogramma in, organiseren Kunsten ’92 en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een nationaal debat met de partijen die die omgevingskwaliteit daadwerkelijk moeten realiseren. Het debat vindt plaats op 5 maart 2020 op een bijzondere locatie in het midden van het land. Zet die datum vast in uw agenda en houd de websites van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 in de gaten.

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

 • Jaarverslag 2018Jaarverslag 2018

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bereidt zich voor op de toekomst. Een nieuwe beleidsvisie op komst, en personele wissels.

  lees verder

 • De Flitsende StadDe Flitsende Stad

  Steeds meer gemeenten kiezen voor een specifiek beleid ten aanzien van digitale buitenreclame. Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een handreiking opgesteld. Geen blauwdruk, maar een leidraad met aanbevelingen en voorbeelden.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit