Nationaal debat omgevingskwaliteit op 5 maart 2020

Over dertig jaar willen Nederlanders met trots omzien naar de prachtige investeringen die hebben geleid tot een energieneutraal, veilig en goed bewoonbaar land. Hoe zorgen we dat we de veranderingen realiseren met een geweldige omgevingskwaliteit? 

Vorig jaar verscheen de Verklaring van Davos, waarin ook de Nederlandse regering heeft onderschreven dat elke investering in de fysieke leefomgeving moet leiden tot een verbetering van de ‘Baukultur’, dat wil zeggen: een betere omgevingskwaliteit, met respect voor de bestaande context en met ontplooiingskansen voor de bevolking. Welke maatregelen moeten we treffen om die Verklaring van Davos betekenis te geven? Twee adviesorganen, de Raad voor Cultuur en het College van Rijksadviseurs, buigen zich op verzoek van minister Van Engelshoven over die vraag.

Hun antwoord zal een rol gaan spelen in de manier waarop het rijk, onder meer door middel van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, de omgevingskwaliteit op lokaal en regionaal niveau zal stimuleren. 

Precies tussen het verschijnen van de adviezen over Davos en de publicatie van het nieuwe Actieprogramma in, organiseren Kunsten ’92 en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een nationaal debat met de partijen die die omgevingskwaliteit daadwerkelijk moeten realiseren. Het debat vindt plaats op 5 maart 2020 op een bijzondere locatie in het midden van het land. Zet die datum vast in uw agenda en houd de websites van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 in de gaten.

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit