Nationaal debat omgevingskwaliteit op 5 maart 2020

Over dertig jaar willen Nederlanders met trots omzien naar de prachtige investeringen die hebben geleid tot een energieneutraal, veilig en goed bewoonbaar land. Hoe zorgen we dat we de veranderingen realiseren met een geweldige omgevingskwaliteit? 

Vorig jaar verscheen de Verklaring van Davos, waarin ook de Nederlandse regering heeft onderschreven dat elke investering in de fysieke leefomgeving moet leiden tot een verbetering van de ‘Baukultur’, dat wil zeggen: een betere omgevingskwaliteit, met respect voor de bestaande context en met ontplooiingskansen voor de bevolking. Welke maatregelen moeten we treffen om die Verklaring van Davos betekenis te geven? Twee adviesorganen, de Raad voor Cultuur en het College van Rijksadviseurs, buigen zich op verzoek van minister Van Engelshoven over die vraag.

Hun antwoord zal een rol gaan spelen in de manier waarop het rijk, onder meer door middel van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, de omgevingskwaliteit op lokaal en regionaal niveau zal stimuleren. 

Precies tussen het verschijnen van de adviezen over Davos en de publicatie van het nieuwe Actieprogramma in, organiseren Kunsten ’92 en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een nationaal debat met de partijen die die omgevingskwaliteit daadwerkelijk moeten realiseren. Het debat vindt plaats op 5 maart 2020 op een bijzondere locatie in het midden van het land. Zet die datum vast in uw agenda en houd de websites van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 in de gaten.

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit