Terugkomen op een beslissing is ook een kwaliteit

Het komt niet vaak voor dat ontwerper en opdrachtgever ten halve keren en eerdere verbouwingsplannen herzien. In Utrecht is dat gebeurd. 


Foto: Universiteitsmuseum Utrecht

De glazen gevel van het Universiteitsmuseum zou vanwege de verbouwingsplannen voor het museum worden gesloopt. Dit ontwerp van Koen van Velzen kreeg in 1997 de Rietveldprijs voor het beste gebouw van Utrecht. Tegen de sloop rees fel verzet, van omwonenden, maar ook van het Cuypersgenootschap en van de oud-voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten, Tom Frantzen. Een petitie werd 581 maal ondertekend.

Het museum in de Lange Nieuwstraat is gebouwd voor 25.000 bezoekers per jaar, maar in 2017 kwamen er maar liefst 75.000. Al na twintig jaar moet het gebouw dus opnieuw op de schop. De Universiteit koos het Rotterdamse architectenbureau De Zwarte Hond uit om die opdracht uit te voeren. Aanvankelijk werd algehele sloop van de twintig jaar oude ‘nieuwbouw’ voorgesteld, inclusief de gevel, om daarmee de entree te vergroten en de expositievloer eveneens. 

Koerswijziging
Op de heftige kritiek volgde een stadsgesprek en De Zwarte Hond trad in overleg met het bureau van Koen van Velzen en het Cuypersgenootschap. In het nieuwe ontwerp – de directie van het museum spreekt van een compromis – wordt een deel van de kantoorruimte bij het museale deel getrokken, zodat ruimte gevonden is voor de vergroting van entree, expositieruimte en garderobes – zonder dat de karakteristieke gevel hoeft te verdwijnen. Het nieuwe plan is in vooroverleg gunstig besproken met de welstandscommissie. De initiatiefnemers van de petitie zijn blij met de koerswijziging. 


Flip ten Cate | oktober | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

 • Landingsplaats OmgevingswetLandingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg met de Omgevingswet voor goede omgevingskwaliteit, bewonersinbreng en positie van de gemeenteraad. Lees de 'landingsplaats'.

  lees verder

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit