AgendaWorkshop ‘Fiks Nederland’ op Monumentencongres

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 houden een van de acht deelsessies op het Nationaal Monumentencongres dat dit jaar plaatsvindt op 7 november 2019 in Deventer (zie foto).


Het thema van dit jaar is: ‘Recht uit het hart: vrijwilligers en vakmanschap’. Beide zijn onmisbaar bij het in stand houden van de monumenten.

In onze tijd hebben overheid en experts het niet meer alleen voor het zeggen. Nederland maken we met zijn allen - met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In het manifest ‘Fiks Nederland!’ roepen de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 op om in actie te komen en transitieopgaven aan elkaar te verbinden. 

Samen organiseren zij een van de acht deelsessies op het Nationaal Monumentencongres. De deelsessie, getiteld ‘Erfgoed en Ruimte: gereedschap voor een gedeelde toekomst’, bestaat uit drie parallelle, intensieve en interactieve workshops met verschillende ‘gereedschappen’. Het gesprek zal gaan over erfgoed en ruimtelijke kwaliteit, de zoektocht naar koppelkansen en het onderzoeken hoe erfgoedprofessionals de input van bewoners professioneel kunnen inzetten bij opgaven rondom advisering, visie- en planvorming. De workshops staan onder leiding van drie leden van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: Libau, het Gelders Genootschap en Dorp, Stad en Land.

https://www.monumentencongres.nl

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

 • Jaarverslag 2018Jaarverslag 2018

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bereidt zich voor op de toekomst. Een nieuwe beleidsvisie op komst, en personele wissels.

  lees verder

 • De Flitsende StadDe Flitsende Stad

  Steeds meer gemeenten kiezen voor een specifiek beleid ten aanzien van digitale buitenreclame. Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een handreiking opgesteld. Geen blauwdruk, maar een leidraad met aanbevelingen en voorbeelden.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit