Minister Ollongren op werkbezoek bij de federatie

Minister Kajsa Ollongren (BZK) op werkbezoek bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Naast haar Leen Verbeek, voorzitter van de federatie.

Tijdens haar werkbezoek aan de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) en de gemeente Lelystad op 12 juni kreeg minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) een groots perspectief voorgeschoteld. Op het verleden, maar vooral op de toekomst van de Nederlandse (bouw)cultuur.

Met gevoel voor drama schetste FRK-directeur Flip ten Cate de minister een filmisch beeld van het lot van Klaas Bording en zijn zoons Klaas en Jacob, drie Durgerdammer vissers die in januari 1849 in de ijselijke vrieskou schipbreuk leden en met bevroren handen en voeten op een ijsschots ronddobberden op de Zuiderzee. Ze aten rauwe vis en dronken in zeildoek opgevangen regenwater. Na twee weken werden ze door Urker vissers moeizaam van hun schots gelicht. De twee Klazen stierven binnen een maand, alleen Jacob kon het zijn kinderen vertellen.

Groots landschap
De ontzagwekkende watermassa heeft plaatsgemaakt voor een groots landschap. De verre vertes van Flevoland, de lange belijning van de dijken, de imponerende schaal van het akkerland, de enorme windmolens aan de IJsselmeerdijk: het is in alles de voortzetting van die imponerende Zuiderzee. Maar dan moet je er geen kleine kaveltjes van maken, alles opdelen in een zonneparkje hier, een bosje windmolens daar. Juist in Flevoland is het grootse gebaar op zijn plaats.

Bouwcultuur
Ten Cate hield minister Ollongren voor dat de grote uitdagingen - energie- en klimaattransitie, woningbouw, mobiliteit en landschapsvernieuwing - een culturele opgave is, die we met ontwerpkracht ter hand moeten nemen. Het is uitstekend dat het kabinet inzet op het koppelen van de verschillende opgaven, want ruimtelijke kwaliteit ontstaat juist door het koppelen van belangen en opgaven. Uit de complexiteit ontstaat de verrassende vernieuwing. Hierbij moet ontwerpend onderzoek als middel worden ingezet, en een goede ‘bouwcultuur’ als doel geagendeerd worden. De federatie, die dagelijks schakelt tussen bouwtekeningen voor vergunningaanvragen en de grote transitie-opgaven en het systeem van de Omgevingswet, kan voor de rijksoverheid een waardevolle samenwerkingspartner zijn in het bevorderen van de omgevingskwaliteit. ‘Maakt u daar vooral gebruik van’, richtte federatiedirecteur Flip ten Cate zich tot de minister. ‘Wij zullen dat aanbod zeker aannemen,’ aldus Ollongren.


Flip ten Cate | juli | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief   

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit