De flitsende stad: leidraad voor lichtreclame


Piccadilly Circus, Londen

Digitale reclame rukt op in de openbare ruimte. Wanneer is het te veel en wanneer niet genoeg? De federatie biedt gemeenten de handreiking: ‘De flitsende stad’.

Metershoge kleurrijke billboards, videoschermen en talloze ledlampjes schreeuwen om je aandacht. De overdaad aan lichtreclame en bewegend beeld in een stad als Las Vegas of Hong Kong is letterlijk adembenemend. Daar kan geen Europese stad aan tippen, hoewel Piccadilly Circus in Londen al een stuk in de richting komt.

In Nederland is er lokaal beleid om een overdaad aan (licht-)reclame te voorkomen. Gemeenten kunnen eigen keuzes maken in beleidsinstrumenten, vergunningsvoorwaarden en in de handhaving daarvan. De stormachtige opkomst van digitale reclame in de openbare ruimte vraagt om een herijking van het beleid. En de techniek staat niet stil. 

Hulpmiddel
Tijdens een studiedag van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bleek behoefte te bestaan aan een handreiking. Een hulpmiddel om digitale reclame goed in het beleid te verankeren met oog voor de ruimtelijke kwaliteit. 

Deze handreiking bevat aspecten die bij de vaststelling van beleid op dit terrein relevant zijn, maar geen compleet uitgewerkte voorbeeldteksten voor een reclameverordening of een welstandsnota. Wie beleid ontwikkelt voor het hoofdstedelijke Leidseplein zal dat anders vormgeven dan de gemeente die te maken heeft met informatieborden en gevelreclames bij een bedrijventerrein in het buitengebied. 

De leidraad is bedoeld om te shoppen. Gebruik wat handig is, negeer wat niet van toepassing is. En laat ons vooral weten wanneer u iets in deze handreiking mist. Want net als uw beleid, zal ook deze handreiking na verloop van tijd geactualiseerd moeten worden.

 www.ruimtelijkekwaliteit.nl/informatief/publicaties


Flip ten Cate | juli | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief    

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • De Flitsende StadDe Flitsende Stad

  Steeds meer gemeenten kiezen voor een specifiek beleid ten aanzien van digitale buitenreclame. Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een handreiking opgesteld. Geen blauwdruk, maar een leidraad met aanbevelingen en voorbeelden.

  lees verder

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit