Actueler dan ooit

Leden van de federatie op rondleiding door Breda (Foto: Astrid Aarsen)

De federatie neemt een unieke positie in. Hoe deze te benutten was onderwerp van debat op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 27 juni jl. Dit jaar in Breda, een stad waar hard en integraal gewerkt wordt aan de kwaliteitsverbetering van het centrum. Met resultaat. 

Die kwaliteitsvraag is actueler dan ooit en domineert de politiek-bestuurlijke agenda’s. Er is ruimte om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze leefomgeving te verbreden. Het vraagt van onze adviseurs een nieuwe rol, van een toetsende naar een adviserende en begeleidende rol aan de voorkant. Hoe gaan wij daar als leden handen en voeten aangeven? Hoe richten wij de federatie toekomstbestendig in? 

Dat waren belangrijkste onderwerpen van de Algemene Ledenvergadering, tijdens de bespreking en vaststelling van de Beleidsvisie ‘Actueler dan Ooit’. 

Optimistisch
De positieve conclusie is dat wij allen als federatie een unieke positie innemen. Niet alleen omdat de leden op uiteenlopende manieren en tot in de haarvaten zich inzetten voor optimale kwaliteit van onze leefomgeving, maar ook omdat de federatie een verbindende en onafhankelijke schakel is tussen praktijk, beleidsvorming en beleidsbeïnvloeding, dwars door alle overheidslagen heen.
Het financiële jaarverslag laat een voorzichtig optimistische trend zien, die we in de komende jaren kunnen voortzetten. Belangrijkste opgave is dat de Federatie ook hier op twee benen kan staan, dus naast de ledencontributie op zoek gaat naar andere eigentijdse vormen van structurele financiering.

Met de komst van de nieuwe beleidsmedewerkster, Astrid Aarsen, per 1 juni jl. kan de bureauorganisatie weer op volle kracht door. 

De federatie gaat zich komende periode intensiever richten op hoe we elkaars expertise optimaal kunnen benutten, op het organiseren van concrete activiteiten en ook op meer samenwerking met (op kwaliteit gerichte) marktpartijen als potentiële partners. Hoe dat er concreet uit gaat zien, is geagendeerd voor een extra ingelaste najaarseditie van de Algemene Ledenvergadering in november 2019.  

Kwaliteit Breda
Na het formele ochtendprogramma, was het ’s middags tijd voor inhoud en daadkracht. Hans Thoolen en Onno van der Heijden, beiden werkzaam voor de gemeente Breda, gaven een kijkje in de Bredase stedenbouwkundige keuken, waaruit slimme en oogstrelende resultaten voortkomen. Steven van der Heijden van het bureau Koen van Velsen sloot de middag af met een inspirerende rondleiding door het station van Breda. Wij snappen nu waarom dit gebouw in 2017 tot mooiste gebouw van het jaar is uitgeroepen. Hoewel gebouw? Het station is zoveel meer; het laat zien hoe één plus één met creatieve denk- en daadkracht drie kan zijn.


Astrid Aarsen | juli | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief   

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • De Flitsende StadDe Flitsende Stad

  Steeds meer gemeenten kiezen voor een specifiek beleid ten aanzien van digitale buitenreclame. Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een handreiking opgesteld. Geen blauwdruk, maar een leidraad met aanbevelingen en voorbeelden.

  lees verder

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit