Kwaliteit van het kwartaalZonnepanelen op technisch water

Een golfbaan met irrigatievijver is al een anomalie in het Texelse landschap. De toevoeging van zonnepanelen maakt het niet erger, integendeel. 

Golfbaan ‘De Texelse’ bij De Cocksdorp op Texel moet geregeld besproeid worden. Om de velden groen te houden heeft de exploitant een groot zoetwaterbassin aangelegd, waaruit bij droogte het water onttrokken wordt voor het beregenen van de lawn. Probleempje: het water verdampt. Iedere dag verdwijnt er maar liefst 18.000 liter water. Overdekken dan maar?

Ja, het bassin is overdekt, maar op een bijzondere manier. Het is afgedekt met drijvende zonnepanelen, die de verdamping tegengaan, en tegelijkertijd energie winnen, bijvoorbeeld voor de sproei-installaties. De bezwaren tegen het leggen van zonnepanelen in het landschap zijn in dit geval minder relevant. Een golfbaan met irrigatievijver is sowieso al een anomalie in het Texelse landschap. De vijver is aan het oog onttrokken door met (helm-)gras begroeide ‘duinen’. Ook de zonnepanelen zijn niet zichtbaar. De irrigatieplas lag altijd al te schitteren in de zon en nu schitteren de zonnepanelen – dus ook daar geen groot verschil. Het vaak genoemde bezwaar dat het bodemleven onder afgedekt water afsterft geldt evenmin voor dit ‘technische water’, kortom: win-win. En dan zijn ook nog eens de transformatorhuisjes en techniekkastjes keurig weggewerkt. 

Meer over dit project: https://www.steunpunterfgoednh.nl/kameleontisch-dubbelgebruik-texel/ 


Flip ten Cate | juli | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief    

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • De Flitsende StadDe Flitsende Stad

  Steeds meer gemeenten kiezen voor een specifiek beleid ten aanzien van digitale buitenreclame. Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een handreiking opgesteld. Geen blauwdruk, maar een leidraad met aanbevelingen en voorbeelden.

  lees verder

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit