Kwaliteit van het kwartaalZonnepanelen op technisch water

Een golfbaan met irrigatievijver is al een anomalie in het Texelse landschap. De toevoeging van zonnepanelen maakt het niet erger, integendeel. 

Golfbaan ‘De Texelse’ bij De Cocksdorp op Texel moet geregeld besproeid worden. Om de velden groen te houden heeft de exploitant een groot zoetwaterbassin aangelegd, waaruit bij droogte het water onttrokken wordt voor het beregenen van de lawn. Probleempje: het water verdampt. Iedere dag verdwijnt er maar liefst 18.000 liter water. Overdekken dan maar?

Ja, het bassin is overdekt, maar op een bijzondere manier. Het is afgedekt met drijvende zonnepanelen, die de verdamping tegengaan, en tegelijkertijd energie winnen, bijvoorbeeld voor de sproei-installaties. De bezwaren tegen het leggen van zonnepanelen in het landschap zijn in dit geval minder relevant. Een golfbaan met irrigatievijver is sowieso al een anomalie in het Texelse landschap. De vijver is aan het oog onttrokken door met (helm-)gras begroeide ‘duinen’. Ook de zonnepanelen zijn niet zichtbaar. De irrigatieplas lag altijd al te schitteren in de zon en nu schitteren de zonnepanelen – dus ook daar geen groot verschil. Het vaak genoemde bezwaar dat het bodemleven onder afgedekt water afsterft geldt evenmin voor dit ‘technische water’, kortom: win-win. En dan zijn ook nog eens de transformatorhuisjes en techniekkastjes keurig weggewerkt. 

Meer over dit project: https://www.steunpunterfgoednh.nl/kameleontisch-dubbelgebruik-texel/ 


Flip ten Cate | juli | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief    

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit