Kwaliteit van het kwartaalZonnepanelen op technisch water

Een golfbaan met irrigatievijver is al een anomalie in het Texelse landschap. De toevoeging van zonnepanelen maakt het niet erger, integendeel. 

Golfbaan ‘De Texelse’ bij De Cocksdorp op Texel moet geregeld besproeid worden. Om de velden groen te houden heeft de exploitant een groot zoetwaterbassin aangelegd, waaruit bij droogte het water onttrokken wordt voor het beregenen van de lawn. Probleempje: het water verdampt. Iedere dag verdwijnt er maar liefst 18.000 liter water. Overdekken dan maar?

Ja, het bassin is overdekt, maar op een bijzondere manier. Het is afgedekt met drijvende zonnepanelen, die de verdamping tegengaan, en tegelijkertijd energie winnen, bijvoorbeeld voor de sproei-installaties. De bezwaren tegen het leggen van zonnepanelen in het landschap zijn in dit geval minder relevant. Een golfbaan met irrigatievijver is sowieso al een anomalie in het Texelse landschap. De vijver is aan het oog onttrokken door met (helm-)gras begroeide ‘duinen’. Ook de zonnepanelen zijn niet zichtbaar. De irrigatieplas lag altijd al te schitteren in de zon en nu schitteren de zonnepanelen – dus ook daar geen groot verschil. Het vaak genoemde bezwaar dat het bodemleven onder afgedekt water afsterft geldt evenmin voor dit ‘technische water’, kortom: win-win. En dan zijn ook nog eens de transformatorhuisjes en techniekkastjes keurig weggewerkt. 

Meer over dit project: https://www.steunpunterfgoednh.nl/kameleontisch-dubbelgebruik-texel/ 


Flip ten Cate | juli | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief    

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit