Kajsa Ollongren: Schetsboek OOK is inspirerend

Minister Ollongren meent dat het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit van Mooiwaarts een inspirerende rol kan spelen voor gemeenten die een omgevingsplan maken. Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen van GroenLinks.

Begin volgend jaar zal de Tweede Kamer de zogenoemde Invoeringswet bij de Omgevingswet behandelen. Veel Kamerleden hebben vragen gesteld, onder andere naar aanleiding van de opmerkingen die de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit in de vorige nieuwsbrief heeft verwoord. Die ging onder meer over de ‘knip’ tussen de technische bouwvergunning en de ruimtelijke bouwvergunning. Die knip is volgens de Federatie in strijd met de wens om integraal te kunnen afwegen, en belemmert daarom een goede omgevingskwaliteit. Minister Ollongren ziet meer voordelen dan nadelen in de knip, en ze raadt iedereen aan om geen vergunning te vragen voor de bouwtechniek, voordat duidelijk is wat de wensen uit ruimtelijk oogpunt zijn, en wat de belangen van de omgeving zijn. Ze wil echter niet in de wet vastleggen dat een initiatiefnemer die volgorde moet aanhouden: dat is zijn eigen verantwoordelijkheid.

Goede handvatten
De GroenLinksfractie vroeg de minister een reactie te geven op het Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit van de initiatiefgroep Mooiwaarts van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Ollongren reageert als volgt: 'Het Schetsboek biedt goede handvatten voor gemeenten om een omgevingsplan vorm te geven. Het is aanbevelingswaardig omdat het nadrukkelijk zoekt naar de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, bijvoorbeeld door te werken met open normen. De focus van het schetsboek ligt op de ruimtelijke inpassing van projecten op het terrein van erfgoed, stedenbouw, landschap, welstand en openbare ruimte in onderlinge samenhang. De reikwijdte van het omgevingsplan is evenwel breder en behelst ook regulering en inpassing van bijvoorbeeld milieubelastende activiteiten. Dat neemt niet weg dat het schetsboek een inspirerende rol kan spelen bij het opstellen van omgevingsplannen en voorbeeld-regelingen die de VNG ontwikkelt in het project Staalkaarten voor een omgevingsplan.'

Download hier het Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit of bestel een hardcopy bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.


FtC | december | 2018
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit