Jonge vakgenoten denken mee


Op een ongedwongen manier meedenken over ruimtelijke kwaliteit, speciaal voor jonge deskundigen. Daarom is JONGfrk in het leven geroepen. De eerste bijeenkomst dit najaar leidde tot interessante inzichten en een frisse blik op de Omgevingswet.

JONGfrk is een recent opgezet netwerk van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, bedoeld voor jonge deskundigen op het gebied van omgevingskwaliteit. Het doel is het aanscherpen van thema’s die de federatie behandelt. Denk hierbij aan de uitdagingen die ontstaan bij het meenemen van omgevingskwaliteit bij ontwikkelingen als de Omgevingswet, de energietransitie en de woningbouwopgave. Voor het netwerk is een LinkedIN groep opgezet en er zijn fysieke bijeenkomsten. De jonge vakgenoten behandelen zo op een ontspannen en frisse manier actuele thema’s, waarbij ze tevens van elkaar leren.

Aan de slag
Op 27 september was de eerste bijeenkomst, waarbij het meerwaardegesprek centraal stond; door de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aangedragen als middel om omgevingskwaliteit te borgen in tijden van de Omgevingswet. Of dit ook echt zo zou kunnen werken werd door middel van botsproeven onderzocht door de jonge deskundigen uit het hele land.

Fictieve cases
JONGfrk was daarvoor te gast in Rijnhuizen. Dit gebied in Nieuwegein wordt gedomineerd door kantoren uit de jaren ’80 en ’90, maar er wonen ook mensen en er staat veel erfgoed. De gemeente Nieuwegein stelt voor het gebied een nieuw bestemmingsplan op in de geest van de Omgevingswet. De jonge deskundigen hebben aan de hand van twee fictieve cases van vastgoedontwikkeling in het gebied de effectiviteit van het meerwaardegesprek getest. Per casus schoven zes partijen aan tafel, zoals de initiatiefnemer, de gemeentelijk projectleider en een adviseur omgevingskwaliteit. Dit leidde tot duidelijke en soms humoristische situaties. Op basis van de uitkomsten van deze botsproeven is een advies met aanbevelingen opgesteld, wat aan de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit overhandigd is. Een sfeerimpressie van de dag en het advies is hier te bekijken.

Het vervolg
De botsproeven hebben interessante en praktische inzichten opgeleverd. Daarnaast heeft het ook een aantal fundamentele vragen opgeroepen over de manier waarop omgevingskwaliteit nu precies bevorderd kan worden, wie het meerwaardegesprek moet initiëren, wat de juridische status van een dergelijk gesprek zou moeten zijn en of het meerwaardegesprek überhaupt wel het juiste middel is om omgevingskwaliteit te borgen. Genoeg vragen voor een vervolgonderzoek dus. Daarvoor zal dit onderzoek onder andere in relatie worden gebracht met het pamflet ‘Dilemma’s bij de kwaliteitsadvisering’, opgezet door MOOI! Noord-Holland, Over Morgen en MOOIWAARTS.

Meedoen?
Ben je een jonge deskundige werkzaam op het gebied van omgevingskwaliteit, erfgoed, ruimtelijke ordening, of op een andere wijze bezig met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en wil je graag op een ongedwongen manier meepraten over de uitdagingen die voor omgevingskwaliteit bestaan, meld je dan hier aan voor het netwerk JONGfrk.


december | 2018
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit