De moeite waard: vijf platforms

Een fanclub voor monsters, een Tinder voor gebouwen en een zonnige databank. De redactie selecteerde vijf plekken op het web die het bezoeken waard zijn.

  
Links: De Kippenkerk op Java, Indonesië. Architect Daniel Alamsjah, 1989–2000 (onvoltooid). Rechts: St. Klemenz in Bettlach, Zwitserland. Architect Walter Maria Förderer, 1963–1969

SOS Brutalisme

De meest verguisde bouwstijl ooit heeft een fanclub. Het brutalisme wordt door architectuurliefhebbers (inmiddels) gekoesterd.

Vele van deze betonnen beeldhouwwerken brokkelen af. Misschien wekt die zichtbare kwetsbaarheid juist genegenheid op. De tijd doet ook veel natuurlijk. Hoe het ook zij, er is een website die nauwgezet in de gaten houdt welke brutalistische bouwwerken in de gevarenzone belanden. Een wereldwijde database die net als Wikipedia ‘gevuld’ wordt met bijdragen van belangstellenden.

#SOSBrutalism bevat nu 1183 gebouwen. Behalve een database is het een campagne om ‘onze geliefde monsters te redden’. Een blik op de kaart leert dat er 17 in Nederland zijn gemeld, waaronder het stadhuis in Terneuzen (Johannes van den Broek 1963-73) en uiteraard het Johnson gebouw (Huig Maaskant, 1962-66) in Mijdrecht.
Leuker nog is om de wereld af te struinen via de kaart en de meeste fantastische beeldhouwwerken te ontdekken.

http://www.sosbrutalism.org/cms/15802395#_


      
Platorm voor participatie

Na drie jaar schaven en ontwikkelen is vorige maand het platform Smarticipate gelanceerd op het 6e Informed Cities Forum in Wenen. In drie steden is het uitgebreid getest: Londen, Hamburg en Rome.

Het lokaal bestuur in deze steden experimenteert met open data om inwoners te voorzien van alle informatie die zij nodig hebben om mee te beslissen over het oplossen van plaatselijke kwesties, zoals waar de 100.000 bomen die de stad Hamburg wil planten, terecht komen.
Ook in de Royal Borough of Kensington and Chelsea werkt het lokaal bestuur met het platform. In plaats van stapels vaak technische en daarmee onbegrijpelijke documenten te moeten doorworstelen, kan een inwoner hier via een klik op een link een 3-D model bekijken, dat veel duidelijker maakt wat het effect van een voorgesteld nieuw gebouw op de omgeving zal zijn.

In het licht van de komende Omgevingswet een interessant gegeven. Den Haag heeft al belangstelling getoond voor het smarticipate platform, om  ruimtelijke plannen beter toegankelijk te maken voor inwoners, ondernemers en ontwikkelaars.
Het Rotterdamse bureau WeLoveTheCity, is de trekker van Smarticipate. Het programma wordt gefinancierd door de EU, Horizon 2020 Programma.

https://www.smarticipate.eu/platform/


Here comes the Sun

Een uitdijende staalkaart van de ruimtelijke vernieuwing in de ruimste zin. Iedereen kan projecten inzenden.

De site Here comes the Sun is een initiatief van rijksbouwmeester Floris Alkemade. Het is een virtuele etalage van projecten, studies, essays over ruimtelijke kwaliteit en de transitie van Nederland. Inmiddels staan er meer dan honderd projecten op.

https://here-comes-the-sun.nl/


Swipocratie

Om jongeren te betrekken bij beslissingen over de leefomgeving is een nieuwe tool ontwikkeld: Swipocratie. Tinder voor de toekomst.

‘We bemoeien ons als ontwerpers veel te weinig met digitalisering, zegt Paul Roncken (adviseur ruimtelijke kwaliteit provincie Utrecht). Maar, zegt hij ook,  de Omgevingswet werkt alleen als we de next level in digitalisering bereiken.  Om te experimenteren is een tool gemaakt, geïnspireerd op Tinder: de swipocratie. Al swipend kunnen jongeren, want daar is het vooral voor bedoeld, duidelijk maken wat zij wel en niet waarderen: Mooi, niet mooi. Roncken: ‘Ik weet dat er huiver is voor dergelijke participatie, en een expert moet altijd een rol houden in de afwegingen over kwaliteit, maar je creëert zo wel leven en betrokkenheid.’
De tool is al uitgeprobeerd door de provincie Utrecht en de gemeenten De Bilt en Aalsmeer.

www.swipocratie.nlDe onderlinge verhoudingen tussen de creatieve steden. Wie het meest bruist. Bron: EU

Europees erfgoed in kaart


Het jaar van het Europees erfgoed is op een paar dagen na afgelopen. Deze link verwijst naar een site waarop informatieve kaarten over het erfgoed in Europa staan, samengesteld door de EU.

Bijvoorbeeld de 33 culturele routes die er door Europa lopen, langs historische en culturele plaatsen. We volgen de Vikingen, de Napoleonroute, maar ook schrijver Robert L. Stevenson op zijn voetreis door  de Franse Cevennen. Recente aanwinst is de Via Charlemagne.
Op de site ook een kaart waarop te zien is hoe de 168 creatieve steden in 30 Europese landen zich verhouden tot elkaar, qua ‘vibratie’.
Ook de zeven meest bedreigde monumenten in Europa staan gelokaliseerd, evenals de 38 plekken die zich met de titel European Heritage Label mogen tooien. In Nederland het Vredespaleis in Den Haag en Kamp Westerbork.

http://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e3e538d4e4b743c8a6bc7a363fbc2310

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit