Prominent op voorpagina

Het stond er prominent op 22 september jongstleden in NRC Handelsblad:
Gemeente Rotterdam zoekt Architect-lid & Burger-lid.

Rechtsboven op de voorpagina, direct naast het masthead (zoals in vaktermen de krantentitel heet). Een plek die de krant reserveert voor aankondigingen van features in het binnenwerk en waar soms wordt gezocht naar voorzitters van raden van bestuur en andere ‘zwaargewichten’ in bedrijfsleven en institutioneel Nederland.

Precies, reageert voorzitter Han Michel van de Rotterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten. ‘We willen iemand met een beetje gezag en we willen geen kansen laten liggen, voorkomen dat geschikte mensen de vacature missen.’

De commissie doet het altijd, zo’n teaser plaatsen op de voorpagina voor vacatures, al staat de advertentie meestal op de onderkant van de pagina. Niet alleen in NRC Handelsblad maar ook in De Volkskrant. Het past een stad die zich profileert als architectuurstad, zegt Michel.  ‘Een stad die prestige ontleent aan de architectuur moet niet bescheiden werven voor leden van een commissie die de plannen voor de stad beoordeelt en beïnvloedt.

Bezoekers
Direct nadat de advertentie in de kranten verscheen, merkte Michel al effect. ‘Afgezien van een enkele fan die regelmatig commissievergaderingen bezoekt, komen er alleen mensen die betrokken zijn bij plannen die op de agenda staan. Maar opeens zag ik op de publieke tribune ook andere bezoekers. “Wat brengt u hier?”, vroeg ik hen en ze antwoordden allemaal hetzelfde: “ik las de advertentie en ik wilde eens kijken wat het inhield”.’

Respons
De respons op de advertentie is behoorlijk groot, vertelt secretaris van de commissie Brechje Pronk. Meer dan veertig sollicitaties kwamen binnen voor de vacature van architectlid. Als potentieel burgerlid meldden zich iets meer dan zestig mensen.
Het burgerlid moet een Rotterdammer zijn zonder professionele banden met de architectuur. Pronk: ‘Je wilt toch die andere blik.’
Waar hebben zij wel hun wortels? ‘In de creatieve industrie (ontwerpers) en het sociaal maatschappelijk domein bijvoorbeeld’, zegt Pronk. ‘Er zijn ook veel verzamelaars van bestuursfuncties bij en een behoorlijke groep bestaat uit actieve bewoners.’

In de reacties op de vacature voor architectlid viel vooral het gering aantal vrouwen op: drie op de veertig. Bij de burgerleden was de verhouding 23 op ruim zestig.


Marijke Bovens | oktober | 2018
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit