Van denken over de Omgevingswet naar doen!

Mooiwaarts Lunch | Deventer, 29 november 2018

Wat is de essentie van kwaliteit in relatie tot onze leefomgeving? Publicist Joris Luyendijk en gedeputeerde provincie Flevoland Jop Fackeldey, laten hier hun licht over schijnen.


Denken, discussie, maar ook doen! Want werkplaatsen ter plekke laten u ervaren hoe werken met de Omgevingswet volgens Het Oversticht kan zijn. Aan het eind van de ochtend is de uitreiking van de Mooiwaartstrofee, gevolgd door een Mooiwaartslunch.

10.15-10.45      
Ontvangst in Fooddock

10.45-11.00     
Welkom - Bart Buijs, directeur Het Oversticht en Roland Cornelissen, voorzitter Platform Ruimtelijk Domein, VNG Overijssel.

11.00-11.20      
Joris Luyendijk: ‘De essentie van kwaliteit in relatie tot onze leefomgeving.'

11.20-11.30       
Jop Fackeldey
: ‘Hoe gaan we de Omgevingswet gebruiken om een mooier Nederland tot stand te brengen?’

11.30-12.00      
Interactie met de zaal n.a.v. de lezingen en de opbrengst van de werkplaatsen.

12.00-12.15      
Uitreiking Mooiwaartstrofee

12.15-13.00      
Mooiwaartslunch

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Het Oversticht in samenwerking met VNG Overijssel en Mooiwaarts/Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Heeft u in uw gemeente een concrete opgave waaraan we kunnen werken in onze werkplaatsen op 29 november? Neem dan alvast contact met ons op! 

AANMELDEN

Aanmelden kan tot 8 november. Deelname is gratis. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bestuurders en programmaleiders Omgevingswet hebben hierbij voorrang. Voor hen hebben wij plaatsen gereserveerd.

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit