Robert Walser en de reclameborden van de bakker

Een tirade tegen lompheid. Honderd jaar geleden geschreven door de Zwitserse schrijver Robert Walser, heeft aan actualiteit niets ingeboet. Integendeel, zelden lees je zo’n eloquent, dwingend en raak pleidooi voor een beetje bescheidenheid in de publieke ruimte.

‘Spontaan riep ik uit: ‘Een mens heeft alle reden, mijn god, om behoorlijk verontwaardigd te zijn bij het aanschouwen van zulke barbaarsheden als deze gouden bedrijfsopschriften die overal op de omringende landelijkheid een stempel drukken van bezitsdrang, geldzucht, ellendige zielsverruwing. Is het nou werkelijk nodig voor een bakkersbaas om zo dikdoenerig op te treden, om met zo’n idiote aankondiging in het zonlicht te stralen en te schitteren als een pronkzieke dubieuze dame? Laat hij toch in alle eerlijke, fatsoenlijke bescheidenheid zijn brood bakken en kneden. In wat voor zwendelpraktijken komen wij terecht wanneer door gemeentes, buurtschappen, overheidsinstanties en de publieke opinie niet alleen maar getolereerd maar ongelukkig genoeg ook nog eens geprezen wordt wat elk gevoel voor gedienstigheid, elk gevoel voor rechtschapenheid beledigt, wat ziekelijk gewichtig doet, zich een belachelijk, beschamend lompenaanzien meent te moeten verlenen dat van honderd meter ver in de mooie openlucht uitschreeuwt: ‘Ik ben die en die! Heb zo en zoveel geld en veroorloof mij onaangenaam op te vallen. Weliswaar ben ik met mijn akelige gepronk ongetwijfeld een lummel, een lomperd, een smakeloze vent. Toch zal zo goed als niemand mij kunnen verbieden lomp te zijn’.

Het citaat komt uit  ‘De wandeling’, uitgave Lebowski, pag 23-24.
Robert Walser (1878-1956) was een wandelaar. Zo nu en dan heeft hij een kantoorbaan (commies) om in zijn onderhoud te voorzien. Maar telkens neemt hij weer ontslag om te lopen, en te schrijven. Om vrij te zijn.
Hij heeft wel iets weg van Nescio, maar Walser wordt nooit een echt heertje. Eerder eindigt hij als Bavink, de schilder uit Titaantjes die gek werd van de zon.

‘Het was altijd een gok iets van Robert Walser te publiceren’, schrijft een redacteur van de Neue Zuricher Zeitung. ‘altijd kwamen er brieven van geërgerde lezers die dreigden hun abonnement op te zeggen als deze flauwekul niet ophield’.
Die lezers zijn vast uitgestorven.


MB | juli 2018
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit