Robert Walser en de reclameborden van de bakker

Een tirade tegen lompheid. Honderd jaar geleden geschreven door de Zwitserse schrijver Robert Walser, heeft aan actualiteit niets ingeboet. Integendeel, zelden lees je zo’n eloquent, dwingend en raak pleidooi voor een beetje bescheidenheid in de publieke ruimte.

‘Spontaan riep ik uit: ‘Een mens heeft alle reden, mijn god, om behoorlijk verontwaardigd te zijn bij het aanschouwen van zulke barbaarsheden als deze gouden bedrijfsopschriften die overal op de omringende landelijkheid een stempel drukken van bezitsdrang, geldzucht, ellendige zielsverruwing. Is het nou werkelijk nodig voor een bakkersbaas om zo dikdoenerig op te treden, om met zo’n idiote aankondiging in het zonlicht te stralen en te schitteren als een pronkzieke dubieuze dame? Laat hij toch in alle eerlijke, fatsoenlijke bescheidenheid zijn brood bakken en kneden. In wat voor zwendelpraktijken komen wij terecht wanneer door gemeentes, buurtschappen, overheidsinstanties en de publieke opinie niet alleen maar getolereerd maar ongelukkig genoeg ook nog eens geprezen wordt wat elk gevoel voor gedienstigheid, elk gevoel voor rechtschapenheid beledigt, wat ziekelijk gewichtig doet, zich een belachelijk, beschamend lompenaanzien meent te moeten verlenen dat van honderd meter ver in de mooie openlucht uitschreeuwt: ‘Ik ben die en die! Heb zo en zoveel geld en veroorloof mij onaangenaam op te vallen. Weliswaar ben ik met mijn akelige gepronk ongetwijfeld een lummel, een lomperd, een smakeloze vent. Toch zal zo goed als niemand mij kunnen verbieden lomp te zijn’.

Het citaat komt uit  ‘De wandeling’, uitgave Lebowski, pag 23-24.
Robert Walser (1878-1956) was een wandelaar. Zo nu en dan heeft hij een kantoorbaan (commies) om in zijn onderhoud te voorzien. Maar telkens neemt hij weer ontslag om te lopen, en te schrijven. Om vrij te zijn.
Hij heeft wel iets weg van Nescio, maar Walser wordt nooit een echt heertje. Eerder eindigt hij als Bavink, de schilder uit Titaantjes die gek werd van de zon.

‘Het was altijd een gok iets van Robert Walser te publiceren’, schrijft een redacteur van de Neue Zuricher Zeitung. ‘altijd kwamen er brieven van geërgerde lezers die dreigden hun abonnement op te zeggen als deze flauwekul niet ophield’.
Die lezers zijn vast uitgestorven.


MB | juli 2018
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit