De moeite waard

Verklaring van Davos

‘Het streven naar een hoogwaardige bouwcultuur moet opgenomen worden in de relevante wet- en regelgeving. Elke activiteit met een ruimtelijke impact dient verplicht bij te dragen aan het centrale doel, een hoogwaardige kwaliteit van de gehele gebouwde omgeving, inclusief erfgoed.’

Dit is geen stelling van Mooiwaarts, maar een passage uit de Verklaring van Davos, die in januari op initiatief van Zwitserland is ondertekend door alle Europese ministers van Cultuur. Namens minister van Engelshoven werd de handtekening gezet door directeur-generaal cultuur Barbera Wolfensberger.

Bouwcultuur is in de verklaring een begrip dat alle menselijke activiteit omvat waarmee de gebouwde omgeving wordt veranderd. Het raakt niet alleen de ontwerp- en bouwactiviteit zelf, maar ook de immateriële cultuur waarbinnen het bouwen plaatsvindt: de sociaal-economische context, het planning- en processtelsel en de schaal van de bouwkundige detaillering en de schaal van de stedenbouw en het landschapsontwerp.

Met de Verklaring van Davos verplichten de ondertekenaars zich de principes van een hoogwaardige bouwcultuur bij alle belanghebbenden binnen en buiten de overheid te promoten, en om beter beleid op dit onderwerp te ontwikkelen. Ook moeten zij alle betrokkenen wijzen op hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere, hoogwaardige bouwcultuur.

https://davosdeclaration2018.ch/


 Speel met de toekomst: de Kettingreactie

Beeld: De Zwarte Hond

Een miljoen woningen te bouwen in twintig jaar, de klimaatdoelen van Parijs halen in tien jaar en een een circulair draaiende economie over dertig jaar. We moeten van het gas af, natuur en biodiversiteit kunnen wel een oppepper gebruiken, en op sociaal gebied zijn we nog op zoek naar oplossingen voor krimp en vergrijzing. In plaats van voor elk probleem een aparte oplossing te bedenken kunnen we veel beter opgaven combineren. Een logische gedachte die Architectenbureau De Zwarte Hond heeft uitgewerkt  in het spel: De Kettingreactie.
Met Kettingreactie wil De Zwarte Hond overheden, ontwikkelaars en ontwerpers uitdagen om slimme, integrale oplossingen te vinden. Oplossingen die een multiplier-effect hebben.

https://www.dezwartehond.nl/projecten/kettingreactie-spel


Podcast Failed Architecture

De hype duurde twee maanden. Overal ter wereld, van Tokio, New York tot Kijkduin, doken in de zomer van 2016 kinderen en volwassenen op met hun telefoon in de aanslag. Op hun jacht naar virtuele wezens kwamen zij op plaatsen waar zij zonder dit augmented realityspel Pokemon nooit zouden komen. Een prachtige manier om de stad te verkennen, al kent het ook de nodige nadelen - de massale toeloop in Kijkduin, waar de spelleiding vele wezens liet opduiken, leidde tot flinke overlast.
De invloed van videogames op de veranderde beleving van de stedelijke ruimte is onderwerp van een van de afleveringen van een podcast samengesteld door het onderzoeksplatform Failed Architecture.
Onderzoekers en critici René Boer, Charlie Clemoes en Mark Minkjan presenteren afleveringen over onder meer datacenters, hun architectuur en relatie tot de stad; over het ontwerpen van objecten, ruimtes en steden voor kinderen; over de verguizing en trage herwaardering van het modernisme, met een bezoek aan Kleiburg.

https://failedarchitecture.com/


Lijstjes altijd handig

Geen ellenlange betogen, maar puntige tips. Lijstjes zijn altijd handig om snel en overzichtelijk ingewikkelde materie uit te serveren of tot je te nemen. Dorp, stad en land gebruikt de vorm om de belangrijkste inzichten die uit de werkplaats Omgevingskwaliteit & omgevingsplan naar voren kwamen te delen.
Collega-organisatie Oversticht vat de manieren om ruimtelijk verantwoord duurzame energie op te wekken samen in zeven sleutels. 

http://www.dorpstadenland.nl/portfolio-item/10-inzichten-werkplaats-omgevingskwaliteit-omgevingsplan/

https://hetoversticht.nl/media/upload/files/Flyer%20Energievisie%20-%20Het%20Oversticht(1).pdf


'Een prachtige wet, waar nog flink aan geschaafd moet worden'

‘Vergelijk het met een gezin met twee kinderen dat er een kind van een ander bijkrijgt (het sociale domein), versus een gezin zonder kinderen dat ineens drie kinderen krijgt (het ruimtelijk domein).’
Zo typeert hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans (Erasmus, Rotterdam) de ingrijpende veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Op uitnodiging van het stedennetwerk G40 beschrijft en bekritiseert hij de wet in het handzame en lezenswaardige essay ‘De Omgevingswet als transitieopgave’.

https://www.g40stedennetwerk.nl/nieuws/essay-de-omgevingswet-als-transitie-opgave


juli | 2018
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit