De moeite waard

Verklaring van Davos

‘Het streven naar een hoogwaardige bouwcultuur moet opgenomen worden in de relevante wet- en regelgeving. Elke activiteit met een ruimtelijke impact dient verplicht bij te dragen aan het centrale doel, een hoogwaardige kwaliteit van de gehele gebouwde omgeving, inclusief erfgoed.’

Dit is geen stelling van Mooiwaarts, maar een passage uit de Verklaring van Davos, die in januari op initiatief van Zwitserland is ondertekend door alle Europese ministers van Cultuur. Namens minister van Engelshoven werd de handtekening gezet door directeur-generaal cultuur Barbera Wolfensberger.

Bouwcultuur is in de verklaring een begrip dat alle menselijke activiteit omvat waarmee de gebouwde omgeving wordt veranderd. Het raakt niet alleen de ontwerp- en bouwactiviteit zelf, maar ook de immateriële cultuur waarbinnen het bouwen plaatsvindt: de sociaal-economische context, het planning- en processtelsel en de schaal van de bouwkundige detaillering en de schaal van de stedenbouw en het landschapsontwerp.

Met de Verklaring van Davos verplichten de ondertekenaars zich de principes van een hoogwaardige bouwcultuur bij alle belanghebbenden binnen en buiten de overheid te promoten, en om beter beleid op dit onderwerp te ontwikkelen. Ook moeten zij alle betrokkenen wijzen op hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere, hoogwaardige bouwcultuur.

https://davosdeclaration2018.ch/


 Speel met de toekomst: de Kettingreactie

Beeld: De Zwarte Hond

Een miljoen woningen te bouwen in twintig jaar, de klimaatdoelen van Parijs halen in tien jaar en een een circulair draaiende economie over dertig jaar. We moeten van het gas af, natuur en biodiversiteit kunnen wel een oppepper gebruiken, en op sociaal gebied zijn we nog op zoek naar oplossingen voor krimp en vergrijzing. In plaats van voor elk probleem een aparte oplossing te bedenken kunnen we veel beter opgaven combineren. Een logische gedachte die Architectenbureau De Zwarte Hond heeft uitgewerkt  in het spel: De Kettingreactie.
Met Kettingreactie wil De Zwarte Hond overheden, ontwikkelaars en ontwerpers uitdagen om slimme, integrale oplossingen te vinden. Oplossingen die een multiplier-effect hebben.

https://www.dezwartehond.nl/projecten/kettingreactie-spel


Podcast Failed Architecture

De hype duurde twee maanden. Overal ter wereld, van Tokio, New York tot Kijkduin, doken in de zomer van 2016 kinderen en volwassenen op met hun telefoon in de aanslag. Op hun jacht naar virtuele wezens kwamen zij op plaatsen waar zij zonder dit augmented realityspel Pokemon nooit zouden komen. Een prachtige manier om de stad te verkennen, al kent het ook de nodige nadelen - de massale toeloop in Kijkduin, waar de spelleiding vele wezens liet opduiken, leidde tot flinke overlast.
De invloed van videogames op de veranderde beleving van de stedelijke ruimte is onderwerp van een van de afleveringen van een podcast samengesteld door het onderzoeksplatform Failed Architecture.
Onderzoekers en critici René Boer, Charlie Clemoes en Mark Minkjan presenteren afleveringen over onder meer datacenters, hun architectuur en relatie tot de stad; over het ontwerpen van objecten, ruimtes en steden voor kinderen; over de verguizing en trage herwaardering van het modernisme, met een bezoek aan Kleiburg.

https://failedarchitecture.com/


Lijstjes altijd handig

Geen ellenlange betogen, maar puntige tips. Lijstjes zijn altijd handig om snel en overzichtelijk ingewikkelde materie uit te serveren of tot je te nemen. Dorp, stad en land gebruikt de vorm om de belangrijkste inzichten die uit de werkplaats Omgevingskwaliteit & omgevingsplan naar voren kwamen te delen.
Collega-organisatie Oversticht vat de manieren om ruimtelijk verantwoord duurzame energie op te wekken samen in zeven sleutels. 

http://www.dorpstadenland.nl/portfolio-item/10-inzichten-werkplaats-omgevingskwaliteit-omgevingsplan/

https://hetoversticht.nl/media/upload/files/Flyer%20Energievisie%20-%20Het%20Oversticht(1).pdf


'Een prachtige wet, waar nog flink aan geschaafd moet worden'

‘Vergelijk het met een gezin met twee kinderen dat er een kind van een ander bijkrijgt (het sociale domein), versus een gezin zonder kinderen dat ineens drie kinderen krijgt (het ruimtelijk domein).’
Zo typeert hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans (Erasmus, Rotterdam) de ingrijpende veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Op uitnodiging van het stedennetwerk G40 beschrijft en bekritiseert hij de wet in het handzame en lezenswaardige essay ‘De Omgevingswet als transitieopgave’.

https://www.g40stedennetwerk.nl/nieuws/essay-de-omgevingswet-als-transitie-opgave


juli | 2018
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit