AgendaLedenvergadering 26-9 / JONG frk 27-9

De Algemene Ledenvergadering van de Federatie vindt dit jaar plaats op 26 september. In Katwijk spreken we met elkaar over de toekomst van de federatie. Welke uitdagingen staan er op de agenda? Welke rol zien de leden voor de federatie?Deel Katwijkse kustvernieuwing (OKRA landschapsarchitecten)
Foto OnSite Photography

Uiteraard blijft de kernactiviteit van het kleine federatiekantoor liggen bij de lobby. De federatie volgt de ontwikkelingen in Den Haag op de voet, en trekt zowel bij de betrokken ambtenaren als bij politici aan de bel als dat nodig is. De lobby is uiterst effectief gebleken, maar in de toekomst moet de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit misschien nog wel hoger op de agenda staan.
Een tweede taak voor de federatie ligt in het proces rond de invoering van de Omgevingswet. Nu de belangrijkste Haagse zaken - wet, Invoeringswet en rijksregels - zijn gepubliceerd, verschuift de aandacht naar de handreikingen, voorbeelden en procesvoorstellen die op nationaal niveau worden opgesteld. In de invoeringsbegeleiding bij de Omgevingswet dient ook steeds aandacht te zijn voor de bevordering van ruimtelijke kwaliteit. Er wordt op veel borden geschaakt, ook op digitale borden, en zaak is dat de federatie daar aanwezig is.
Ten derde vraagt de federatie aandacht voor de culturele dimensie van de Grote Verbouwing die in ons land begonnen is. Het scheppen van de voorwaarden voor een gezond klimaat, waarin de bouwcultuur kan gedijen, zal de komende tijd veel energie vragen.
Het gaat op de ledenvergadering natuurlijk ook over samenwerkingsverbanden, over dienstverlening aan de leden en over het betrekken van leden bij onze activiteiten.
Dat alles gebeurt in Katwijk, en niet voor niets. Na een lezing van Jandirk Hoekstra (H+N+S) gaan we het project Kustwerk Katwijk bekijken: een schoolvoorbeeld van meerwaardecreatie door het koppelen van verschillende, op het oog tegenstrijdige belangen.

Nadere informatie: mail naar info@ruimtelijkekwaliteit.nl

JONG frk - 27 september, Utrecht

Begin juli is in Rotterdam JONG frk opgericht, een netwerk van jonge deskundigen werkzaam op het gebied van omgevingskwaliteit, erfgoed, Ruimtelijke Ordening, of op een andere wijze bezig met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Het netwerk organiseert een eerste bijeenkomst op 27 september in Rhijnhuizen in Utrecht, waarin de deskundigen onderling bespreken wat de beste manier is om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen.

Lees hier meer over de bijeenkomst

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit