De moeite waard

Prijsvraag Brood en Spelen
Rijksbouwmeester Floris Alkemade en het College van Rijksadviseurs hebben de schijnwerper gezet op de toekomst van het platteland. Met de prijsvraag Brood en Spelen roepen zij grondeigenaren, ontwerpers en andere denkers en doeners op om met ideeën te komen voor de complexe opgaven in het landelijk gebied. Voor de prijsvraag zijn twee gebieden geselecteerd, waar veel van de actuele vraagstukken samenkomen: de zandgebieden in de provincies Noord-Brabant en Gelderland/Overijssel. De grenzen aan de schaalvergroting en intensivering in de landbouw,  de toenemende leegstand van stallen, de gevolgen van de energietransitie voor het landschap, de waterberging en –voorziening, sociale ontwikkelingen als krimp van de bevolking maar ook groei van de recreatieve nieuwkomers; de kwesties zijn talrijk, omvangrijk en kansrijk.
Voor potentiele deelnemers staan nog twee inspiratiebijeenkomsten op de rol. Dinsdag 17 april in Breda en woensdag 18 april in Enschede. Er zijn bijdragen van initiatiefnemers en juryleden van de prijsvraag en een aantal speednetworkingsessies waarbij je in korte tijd andere deelnemers ontmoet. Op die manier kun je ontwerpers en grondeigenaren leren kennen om mogelijk een team mee te vormen. Inschrijven voor de prijsvraag kan tot 1 juni.
https://www.prijsvraagbroodenspelen.nl/


Cultuur in collegeakkoorden
Inspelend op de college-onderhandelingen volgend op de gemeenteraadsvierkiezingen, heeft Kunsten92 namens vierhonderd organisaties in de cultuur en het erfgoed tien punten geformuleerd die elke partij, ongeacht politieke signatuur, kan doen opnemen in de collegeakkoorden.
Plakken en knippen volstaat voor de onderhandelaars om het belang van cultuur en erfgoed te onderstrepen.
Want erfgoed geeft een gemeente eigen gezicht, levert geld op, brengt mensen samen, is duurzaam en biedt ook nog eens unieke locaties
https://www.kunsten92.nl/publicaties/brieven/collegeakkoord-cultuur-erfgoed-erin/


Mooie zonnepanelen
Nu duurzame energie de norm wordt, waar blijft de ontwikkeling van een zonnepaneel als geïntegreerd architectonische element? Ruimtelijk adviseur Engeli Kummeling breekt in haar blog op de site van het Gelders Genootschap een lans voor veel meer samenwerking tussen ontwerpers, architecten en fabrikanten om tot een inspirerende zonne-architectuur te komen.
https://www.geldersgenootschap.nl/blogs/zonne-architectuur.aspx


Onderzoeksraad voor Monumentale Waarden
Het gemeentelijk toezicht (een wettelijke taak) in de erfgoedsector wordt getypeerd als ‘een drama’. Het krijgt geen prioriteit, gebeurt ondeskundig en vaak pas nádat een restauratie of opgraving is afgerond. Het corrigerend vermogen hapert flink, constateert Cor Wijn, lid van cultuurteam van adviesbureau BMC. Hij stelt voor om een Monumentenautoriteit op te richten, gemodelleerd naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Een gezaghebbend orgaan met doorzettingsmacht, dat ook het debat kan voeden. Om monumenten beter te beschermen denkt hij ook aan keukentafelgesprekken met monumenteigenaren, een centrale rol voor de Monumentenwacht, het maken van elektronische monumentdossiers, duidelijke spelregels voor meldingen van misstanden.
https://erfgoedstem.nl/vijf-voorstellen-om-de-bescherming-van-monumenten-te-verbeteren/


Marijke Bovens | april 2018
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit