De moeite waard

Prijsvraag Brood en Spelen
Rijksbouwmeester Floris Alkemade en het College van Rijksadviseurs hebben de schijnwerper gezet op de toekomst van het platteland. Met de prijsvraag Brood en Spelen roepen zij grondeigenaren, ontwerpers en andere denkers en doeners op om met ideeën te komen voor de complexe opgaven in het landelijk gebied. Voor de prijsvraag zijn twee gebieden geselecteerd, waar veel van de actuele vraagstukken samenkomen: de zandgebieden in de provincies Noord-Brabant en Gelderland/Overijssel. De grenzen aan de schaalvergroting en intensivering in de landbouw,  de toenemende leegstand van stallen, de gevolgen van de energietransitie voor het landschap, de waterberging en –voorziening, sociale ontwikkelingen als krimp van de bevolking maar ook groei van de recreatieve nieuwkomers; de kwesties zijn talrijk, omvangrijk en kansrijk.
Voor potentiele deelnemers staan nog twee inspiratiebijeenkomsten op de rol. Dinsdag 17 april in Breda en woensdag 18 april in Enschede. Er zijn bijdragen van initiatiefnemers en juryleden van de prijsvraag en een aantal speednetworkingsessies waarbij je in korte tijd andere deelnemers ontmoet. Op die manier kun je ontwerpers en grondeigenaren leren kennen om mogelijk een team mee te vormen. Inschrijven voor de prijsvraag kan tot 1 juni.
https://www.prijsvraagbroodenspelen.nl/


Cultuur in collegeakkoorden
Inspelend op de college-onderhandelingen volgend op de gemeenteraadsvierkiezingen, heeft Kunsten92 namens vierhonderd organisaties in de cultuur en het erfgoed tien punten geformuleerd die elke partij, ongeacht politieke signatuur, kan doen opnemen in de collegeakkoorden.
Plakken en knippen volstaat voor de onderhandelaars om het belang van cultuur en erfgoed te onderstrepen.
Want erfgoed geeft een gemeente eigen gezicht, levert geld op, brengt mensen samen, is duurzaam en biedt ook nog eens unieke locaties
https://www.kunsten92.nl/publicaties/brieven/collegeakkoord-cultuur-erfgoed-erin/


Mooie zonnepanelen
Nu duurzame energie de norm wordt, waar blijft de ontwikkeling van een zonnepaneel als geïntegreerd architectonische element? Ruimtelijk adviseur Engeli Kummeling breekt in haar blog op de site van het Gelders Genootschap een lans voor veel meer samenwerking tussen ontwerpers, architecten en fabrikanten om tot een inspirerende zonne-architectuur te komen.
https://www.geldersgenootschap.nl/blogs/zonne-architectuur.aspx


Onderzoeksraad voor Monumentale Waarden
Het gemeentelijk toezicht (een wettelijke taak) in de erfgoedsector wordt getypeerd als ‘een drama’. Het krijgt geen prioriteit, gebeurt ondeskundig en vaak pas nádat een restauratie of opgraving is afgerond. Het corrigerend vermogen hapert flink, constateert Cor Wijn, lid van cultuurteam van adviesbureau BMC. Hij stelt voor om een Monumentenautoriteit op te richten, gemodelleerd naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Een gezaghebbend orgaan met doorzettingsmacht, dat ook het debat kan voeden. Om monumenten beter te beschermen denkt hij ook aan keukentafelgesprekken met monumenteigenaren, een centrale rol voor de Monumentenwacht, het maken van elektronische monumentdossiers, duidelijke spelregels voor meldingen van misstanden.
https://erfgoedstem.nl/vijf-voorstellen-om-de-bescherming-van-monumenten-te-verbeteren/


Marijke Bovens | april 2018
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit