AgendaDe flitsende stad | secretarissenoverleg |cursus

 

Digitale buitenreclame en omgevingskwaliteit: gaat dit samen?

Buitenreclame is in snel tempo aan het digitaliseren. De wens van bedrijven om zichtbaar te zijn tegen en achter de gevels, op abri’s en losse schermen neemt toe. De impact hiervan op het straatbeeld is groot.

Deze ontwikkeling roept vragen op als: wat staat ons op dit gebied te wachten? Kan digitale buitenreclame een bijdrage leveren aan omgevingskwaliteit, of is het altijd een bedreiging? Wat is de impact van bewegend beeld op de openbare ruimte en de verkeersveiligheid? Hoe passen we dit soort reclame in op een goede manier in de openbare ruimte, en hoe zit het met semi-openbare ruimtes zoals winkelpassages? Heeft de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit er eigenlijk wel iets over te zeggen, als er geen bezwaar is tegen het bouwwerk zelf, maar alleen tegen de bewegende beeld en de lichtuitstraling?

Op 16 mei staan deze vragen centraal bij het symposium DE FLITSENDE STAD dat de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit organiseert met de gemeente Amersfoort.
Hier en daar formuleren gemeenten beleid, meestal na incidenten, maar het gaat aarzelend en mondjesmaat. Op 16 mei gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe een eventuele handreiking eruit moet zien.

Sprekers
Fred Kuhlman, directeur Nationaal Advies Bureau Buitenreclame
Manon van der Wiel, secretaris Commissie Welstand en Monumenten,  gemeente Utrecht
Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is wel nodig.
Aanmelden kan via cb@ruimtelijkekwaltieit.nl

DE FLITSENDE STAD
16 mei 2018 / 13.00 – 14.30
Sint-Joriskerk, Hof 1, Amersfoort
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
In samenwerking met de gemeente Amersfoort


Secretarissenoverleg in Amersfoort

Sint-Joriskerk in Amersfoort

Op woensdag 16 mei organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, samen met het ambtelijke team van de gemeente Amersfoort, het 8e secretarissenoverleg. Dit overleg is in de Sint-Joriskerk. Het oudste rijksmonument van Amersfoort.

Tijdens het overleg komen de laatste nieuwe ontwikkelingen op ons werkterrein aan de orde. Uiteraard staan wij ook weer stil bij de voortgang en implementatie van de Omgevingswet. En gaan wij met elkaar in discussie over wat de kansen en mogelijkheden hiervan zijn. Vorig jaar publiceerden we het Schetsboek Omgevingsplan Op Kwaliteit. Welke stappen heeft het OOK-team daarna gezet? En hoe werkt het OOK-Schetsboek?

Ook gaan we deze dag in op de ontwikkelingen in het land: wat voor nieuwe werkmodellen ontstaan er? Integraal adviseren, doen we dat al allemaal, of ligt de nadruk op toetsen van vergunningaanvragen aan welstandscriteria? Waar lopen wij in de praktijk op dit moment tegen aan? Maar we willen het ook hebben over tendensen in onze beroepspraktijk, zoals de energietransformatie en het veranderende gevelbeeld.

Stadsbouwmeester
We zijn deze dag te gast in Amersfoort. In 2013 is in Amersfoort de welstandscommissie en Monumentencommissie vervangen door een Stadsbouwmeester en een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Hierdoor is in een vroeg stadium een vorm van advisering mogelijk voor omvangrijke of bijzondere plannen die raken aan de structuur van de stad of aan het landschap. Aan het begin van het secretarissenoverleg zal het ambtelijke team Amersfoort presentaties geven over hoe de stadsbouwmeester en de commissie omgaan met een veranderende omgeving waarin de verhouding privaat en publiek aan het verschuiven is. Maar ook gaan zij in op vragen als: Hoe zorg je ervoor dat ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid niet de monumentale binnenstad aantasten en hoe bereik en behoud je kwaliteit op het gebied van reclame?

Symposium 
Het Secretarissenoverleg sluit aan op het symposium DE FLITSENDE STAD. Deze bijeenkomst start om 13.00 uur en gaat  over lichtreclame en bewegende beelden/LED-reclame en ruimtelijke kwaliteit. Lees hier meer over dit symposium.

Excursie
Na het symposium (afronding om 14.30) staat een excursie door De Nieuwe Stad op de agenda. Het bestuur van Amersfoort wil in dit voormalig Oliemolenkwartier een innovatieve microstad creëren met een mix van functies, waar gebruik boven bezit gaat en waar de gemeente samen met de bewoners van onderop een nieuw stadsdeel realiseren. Voordat we naar de Nieuwe Stad lopen, zal  Stadsbouwmeester Loes Oudenaarde nog een presentatie geven over deze en andere ontwikkelingen in Amersfoort.

8e secretarissenoverleg Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
In samenwerking met de gemeente Amersfoort
Sint-Joriskerk (Hof 1, Amersfoort)
16 mei 2018. Aanvang 9.45 uur.

Aanmelden voor het secretarissenoverleg kan (indien u lid bent van de Federatie/of bij een regionale organisatie aangesloten bent die lid is van de Federatie) bij Christian Braak, via cb@ruimtelijkekwaliteit.nl
Ook commissievoorzitters en andere leden van de commissies zijn van harte welkom.


Cursus ‘Adviseren over omgevingskwaliteit’

vrijdag 18 mei 2018

Regels rondom omgevingskwaliteit – waaronder welstandsadvisering – zijn voortdurend in beweging. Stonden de afgelopen jaren vooral in het teken van deregulering, de komende jaren zal de Omgevingswet zijn invloed doen gelden.

Dit zorgt voor een nog verdere integratie van ruimtelijke regelgeving en tegelijkertijd meer ruimte voor initiatiefnemers van plannen. Er wordt dan primair gekeken of een plan bijdraagt aan een ‘goede omgevingskwaliteit’.
De Omgevingswet treedt in 2021 in werking, maar bepaalde trends zijn nu al zichtbaar. Zo zijn steeds meer gemeenten bezig met een omgevingsvisie, naast het omgevingsplan straks één van de centrale instrumenten onder de Omgevingswet.
‘Regels voor uiterlijke kwaliteit’ zullen straks ook een plaats krijgen in zo’n omgevingsplan. Voor welstand betekent dat een verdere integratie in het domein van omgevingskwaliteit en een transformatie van een welstandsadvies naar een ‘advies omgevingskwaliteit’.
Meer dan nu zullen verschillende aspecten van omgevingskwaliteit, zoals architectuur, cultuurhistorie, landschap en openbare ruimte moeten worden verweven in een integraal advies.
Wat blijft is dat deze adviezen helder geschreven en juridisch houdbaar moeten zijn.

Interactief
Om deze vaardigheden te trainen, organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een cursus, gegeven door Maurice Bogie van het Gelders Genootschap.
Deelnemers worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid en krijgen inzicht in principes van effectieve communicatie.
De cursus is ook interactief: cursisten leveren van tevoren eigen adviezen aan die met de groep worden besproken. Doel is om de adviezen zowel juridisch als taalkundig effectiever te maken.

De cursus is bestemd voor ambtelijk secretarissen, rayonarchitecten en architectleden van welstandscommissies / CRK’s / adviescommissies Cultuurhistorie etc.

Wanneer en waar
Vrijdag 18 mei 2018, aanvang 12.30 (broodjes staan klaar!) tot 16.30 uur
Locatie: De U-trechters* van RuimteUtrecht
Veilinghavenkade 4-6-8 (3521 AK Utrecht)
* In de historische Veilinghaven nabij Utrecht CS en jaarbeurs Utrecht stonden in vroegere tijden industriële trechters waar men lading kon lossen en verdelen. Sinds een aantal jaren zijn de trechters weer terug op hu plek maar nu geschikt om trainingen in te houden. De Utrechters zijn identiek aan industriële zandtrechters. Een bijzondere locatie en op loopafstand van het CS.

Kosten
€ 395,- excl. btw (voor medewerkers van bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aangesloten gemeenten en aangesloten welstandsorganisaties)
€ 595 - excl. btw (voor overigen)

Aanmelding
Interesse om deel te nemen aan de training op 18 mei? Geef het voor 1 mei door aan Christian Braak via een e-mailbericht aan cb@ruimtelijkekwaliteit.nl 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit