Wisseltrofee Mooiwaarts ter inspiratie

De initiatiefgroep Mooiwaarts van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit neemt het ene initiatief na het andere. Na het pleidooi voor een waardevolle leefomgeving, de vele Mooiwaartscafé’s en het Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit komt daar nu de Mooiwaarts Trofee bij.


Het Mooiwaartsteam gaat met enige regelmaat de trofee uitreiken aan personen of organisaties die op een inspirerende manier, in de geest van het Mooiwaartspleidooi, samenwerken aan ruimtelijke kwaliteit.

Het kan gaan om vernieuwend omgevingsbeleid – een voorbeeldige omgevingsvisie, een revolutionair omgevingsplan – maar evengoed om oplossingen voor de ingewikkelde overheidsparticipatie: het delicate samenspel van initiatiefnemer, omgevingsactoren, onafhankelijke adviseurs, de gemeenteraad en het bevoegd gezag. Het OOK-team laat zich namelijk graag inspireren en is op zoek naar vernieuwende voorbeelden.

Meer over de principes van Mooiwaarts en het Schetsboek OOK op de website www.mooiwaarts.nl.
Tipt u ons vooral, als u iemand weet of kent die voor de Mooiwaarts-trofee in aanmerking komt, via info@ruimtelijkekwaliteit.nl We houden u via website en nieuwsmails op de hoogte.

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit