Laat boerderij niet verkommeren


Dit jaar verliezen 2000 boerderijen hun agrarische functie. Herbestemmen of slopen? Het antwoord van de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland is helder: Gebruik die boerderij!

In het gelijknamige manifest dat onlangs is verspreid, doet de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland een dringend beroep op overheden, ontwikkelaars, eigenaren en bewoners, om het historisch potentieel van het platteland te benutten. Bewaar niet alleen de historie, maar laat de historie doorklinken in de toekomst, luidt de oproep.

Volgens schattingen genoemd in het manifest zal tot 2030 het aantal boerenbedrijven afnemen met meer dan 20.000. Ook uit recente cijfers van de makelaarsvereniging NVM blijkt dat het platteland een grote leegstand te wachten staat. Nu staat zo’n 11 miljoen m2 agrarische bebouwing leeg (notitie ‘Impuls voor een vitaal platteland’, november 2017). Die leegstand zal oplopen tot 51 miljoen m2 in 2030 en overtreft hiermee de leegstand in de Nederlandse kantoren- en winkelmarkt. In Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is de leegstand op het platteland het grootst.

De risico’s van leegstaande complexen zijn legio: verwaarlozing van erven en verloedering van het landschap; asbestvezels in het milieu; criminele activiteiten als hennepkwekerijen en drugslaboratoria en druk van criminelen op boeren om ‘mee te werken’; sociale problemen als vereenzaming en verarming.

De  oproep om waarde van de boerderijen te erkennen en dit erfgoed een actieve rol te geven in toekomstige ontwikkeling van het platteland, zet de stichting kracht bij met sprekende voorbeelden. Een hospice in Meppel, wooneenheden in Anna Pauwlona, zorgboerderijen in Oterleek (NH) en Lettele (Overijssel), multifunctioneel complex (vergaderen, fruitteelt en natuur) in Veessen (Gld), bakkerij/restaurant in Bunnik en energieneutrale restauratie in Baak.

http://www.agrarischerfgoed.nl/8518/algemeen/gebruik-de-boerderij/#.WjkLpYV4s-8


MB | december 2017
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:

http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit