Energy Up! en Effectieve adviezen

Energy-Up! | 8 februari 2018 | Utrecht

Alle na-oorlogse woningen zullen de komende jaren worden geïsoleerd en belegd met zonnepanelen. Een enorme opgave met grote gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit. Grijpen we de kans om de energietransitie op te vatten als een ontwerpopgave die de kwaliteit verbetert, of bepalen techniek, lopende-band-gevels en budgetbeheersing het beeld van de stad in 2050?

Georganiseerd door Stroomversnelling
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Stroomversnelling geven samen prioriteit aan kwaliteit.Tijdens de tweede editie van Energy-Up!, een inspiratiedag voor alle leden en partners van Stroomversnelling plus gemeenten, woningcorporaties, aanbieders en toeleveranciers, laten we zien welke goede voorbeelden van ontwerp inmiddels beschikbaar zijn.

Programma en locatie volgen nog via de website van Stroomversnelling. Aanmelden kan via

http://stroomversnelling.nl/aanmelden-energy-up-2018/


Utrecht | Nieuwe datum: vrijdag 9 februari 2018

Wetgeving rondom omgevingskwaliteit - waaronder welstandsadvisering - is voortdurend in beweging. Stonden de afgelopen jaren vooral in het teken van deregulering en integratie van wetgeving - zie de Wabo en Bor ivm vergunningvrij bouwen - de komende jaren zal de Omgevingswet zijn invloed doen gelden. Dit zorgt voor een nog verdere integratie van ruimtelijke regelgeving en tegelijkertijd meer ruimte voor initiatiefnemers van plannen. Er wordt primair gekeken of een plan bijdraagt aan een ‘goede omgevingskwaliteit’.

Vooruitlopend op de Omgevingswet zijn al bepaalde trends zichtbaar. Zo zijn steeds meer gemeenten bezig met een omgevingsvisie, naast het omgevingsplan straks één van de centrale instrumenten onder de Omgevingswet.
‘Regels voor uiterlijke kwaliteit’ zullen straks ook een plaats moeten krijgen in zo’n omgevingsplan. Voor welstand betekent dat een verdere integratie in het domein van omgevingskwaliteit en een transformatie van een welstandsadvies naar een ‘advies omgevingskwaliteit’.
Meer dan nu zullen verschillende aspecten van omgevingskwaliteit, zoals architectuur, landschap en openbare ruimte moeten worden verweven in een integraal advies.

Effectieve adviezen
Wat blijft is dat deze adviezen helder geschreven en juridisch houdbaar moeten zijn. Om deze vaardigheden te trainen, organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een cursus, gegeven door Maurice Bogie van het Gelders Genootschap.
Deelnemers krijgen informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid. Ook krijgen zij inzicht in principes van effectieve communicatie.
De cursus is interactief: cursisten leveren van tevoren eigen adviezen in die met de groep worden besproken. Doel is om de adviezen zowel juridisch als taalkundig effectiever te maken.
De cursus is bedoeld voor ambtelijk secretarissen, rayonarchitecten en architectleden van welstandscommissies / CRK’s etc.

Wanneer en waar:
Vrijdag 9 februari 2018, Van 12.30 (broodjes staan klaar!) tot 16.30 uur
Locatie: De U-trechters van RuimteUtrecht
Veilinghavenkade 4-6-8 (3521 AK Utrecht)

Kosten:
€ 395,- excl. btw (voor medewerkers van bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aangesloten gemeenten en aangesloten welstandsorganisaties)
€ 595 - excl. btw (voor overigen)

Aanmelding:
Interesse om deel te nemen aan de training? Geef het snel door aan Christian Braak via een e-mailbericht aan cb@ruimtelijkekwaliteit.nl.

http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/service/cursussen

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit