Europees erfgoed voor ‘lastig te bereiken publiek’

De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Tot 22 november kunnen deelnemers nog een subsidieaanvraag indienen voor projecten die onder andere gericht zijn op een ‘algemeen publiek dat lastig te bereiken is’.

Kunsten ‘92 geeft samen met Dutch Culture en een groot aantal erfgoedorganisaties het themajaar vorm. Doel is onder meer internationale kennisuitwisseling en Europese netwerkvorming voor het erfgoedveld. Grote landelijke evenementen, zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis, de Nationale Museumweek en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa belichten in hun programma’s het thema Europa. Overkoepelend motto in Nederland is: Erfgoed verbindt, Europa inspireert. Elke maand van 2018 staat een thema centraal. Variërend van Duurzaam vakmanschap (februari), Gemaakt landschap (april), Verdedigingslinies (juni) tot Grenzeloos erfgoed (december).

Saamhorig
Vanuit het Europees subsidieprogramma voor de culturele sector (Creative Europe) is vijf miljoen euro beschikbaar voor projecten die binnen het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed gericht zijn op Europese samenwerking. Tot 22 november kunnen nog subsidieaanvragen worden ingediend voor projecten die ‘het saamhorigheidsgevoel versterken’ en gericht zijn op een ‘algemeen publiek dat lastig te bereiken is’.
Ook via het Mondriaanfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie is geld beschikbaar.

Creative Europe

https://www.europeeserfgoedjaar.nl/


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit