Europees erfgoed voor ‘lastig te bereiken publiek’

De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Tot 22 november kunnen deelnemers nog een subsidieaanvraag indienen voor projecten die onder andere gericht zijn op een ‘algemeen publiek dat lastig te bereiken is’.

Kunsten ‘92 geeft samen met Dutch Culture en een groot aantal erfgoedorganisaties het themajaar vorm. Doel is onder meer internationale kennisuitwisseling en Europese netwerkvorming voor het erfgoedveld. Grote landelijke evenementen, zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis, de Nationale Museumweek en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa belichten in hun programma’s het thema Europa. Overkoepelend motto in Nederland is: Erfgoed verbindt, Europa inspireert. Elke maand van 2018 staat een thema centraal. Variërend van Duurzaam vakmanschap (februari), Gemaakt landschap (april), Verdedigingslinies (juni) tot Grenzeloos erfgoed (december).

Saamhorig
Vanuit het Europees subsidieprogramma voor de culturele sector (Creative Europe) is vijf miljoen euro beschikbaar voor projecten die binnen het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed gericht zijn op Europese samenwerking. Tot 22 november kunnen nog subsidieaanvragen worden ingediend voor projecten die ‘het saamhorigheidsgevoel versterken’ en gericht zijn op een ‘algemeen publiek dat lastig te bereiken is’.
Ook via het Mondriaanfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie is geld beschikbaar.

Creative Europe

https://www.europeeserfgoedjaar.nl/


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit