Europees erfgoed voor ‘lastig te bereiken publiek’

De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Tot 22 november kunnen deelnemers nog een subsidieaanvraag indienen voor projecten die onder andere gericht zijn op een ‘algemeen publiek dat lastig te bereiken is’.

Kunsten ‘92 geeft samen met Dutch Culture en een groot aantal erfgoedorganisaties het themajaar vorm. Doel is onder meer internationale kennisuitwisseling en Europese netwerkvorming voor het erfgoedveld. Grote landelijke evenementen, zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis, de Nationale Museumweek en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa belichten in hun programma’s het thema Europa. Overkoepelend motto in Nederland is: Erfgoed verbindt, Europa inspireert. Elke maand van 2018 staat een thema centraal. Variërend van Duurzaam vakmanschap (februari), Gemaakt landschap (april), Verdedigingslinies (juni) tot Grenzeloos erfgoed (december).

Saamhorig
Vanuit het Europees subsidieprogramma voor de culturele sector (Creative Europe) is vijf miljoen euro beschikbaar voor projecten die binnen het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed gericht zijn op Europese samenwerking. Tot 22 november kunnen nog subsidieaanvragen worden ingediend voor projecten die ‘het saamhorigheidsgevoel versterken’ en gericht zijn op een ‘algemeen publiek dat lastig te bereiken is’.
Ook via het Mondriaanfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie is geld beschikbaar.

Creative Europe

https://www.europeeserfgoedjaar.nl/


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit