Schimmig hoekje in krochten vergunningvrij bouwen

Eén van de drie kiosken op de Boulevard de Favauge in Zandvoort: welstandsloos maar vergunningplichtig... (Foto: www.zandvoortpromotie.nl)

Bij nader inzien

Dat de regels voor vergunningvrij bouwen erg ingewikkeld zijn weet de Federatie als geen ander. Wij volgen die regels al jaren op de voet en menen tot de kleine groep ingewijden te behoren, die ongeveer snapt wanneer een bouwwerk vergunningvrij mag worden opgericht.

Sommige mensen denken dat vergunningvrije bouwwerken niet aan welstandsregels hoeven te voldoen. Dat is niet waar. Ze worden niet aan de welstandscriteria getóetst, maar dat wil niet zeggen dat je vrijelijk wat aan mag rotzooien.

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland heeft de schijnwerper gezet op een wel erg schimmig hoekje in de krochten van het vergunningvrije bouwen. Het gaat om het omgekeerde geval: bouwwerken die op grond van een wettelijke bepaling níet welstandsplichtig zijn, maar waarvoor wél een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

Daar gaan we:
De gemeente Zandvoort heeft een tijdelijke vergunning verleend voor het plaatsen van drie kiosken aan de Boulevard de Favauge. De kiosken mogen drie achtereenvolgende jaren tussen 1 mei en 1 oktober op de boulevard staan.
De kiosken zien er niet uit, betoogt een bewoonster van de boulevard. Ze heeft er last van want de kiosken staan in haar blikveld, en ze ontdekt dat de bouwwerken niet aan de welstandsregels zijn getoetst. Natuurlijk niet, zegt Zandvoort, tijdelijke bouwwerken worden nooit aan welstandsregels getoetst, behalve als het seizoensgebonden bouwwerken zijn, kijk maar naar artikel 2.10 onder d van de Wabo. En het gaat hier om een tijdelijke vergunning voor drie jaar.

Ja, dat klopt. Het is raar maar waar, tijdelijke bouwwerken die seizoensgebonden zijn (zoals strandhuisjes) worden wél aan redelijke eisen van welstand getoetst, maar als ze niet-seizoensgebonden zijn en ergens tijdelijk mogen staan - tijdelijk is maximaal 15 jaar, een compleet kinderleven lang - dan doet het uiterlijk er (wettelijk gezien) niet toe.

Zandvoort zat fout, zegt de rechter. Want hoewel het bestemmingsplan noch de vergunning spreekt van seizoensgebonden bouwwerken, mogen deze kiosken drie jaar achtereen slechts in het uitgerekte zomerseizoen op de boulevard staan. En daarmee zijn het wel degelijk seizoensgebonden bouwwerken, die aan de welstandscriteria hadden moeten worden getoetst. De bezwaarmaker krijgt gelijk, de kiosk voor háár neus moet alsnog langs de welstandscommissie.


Flip ten Cate | oktober 2017
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit