Schimmig hoekje in krochten vergunningvrij bouwen

Eén van de drie kiosken op de Boulevard de Favauge in Zandvoort: welstandsloos maar vergunningplichtig... (Foto: www.zandvoortpromotie.nl)

Bij nader inzien

Dat de regels voor vergunningvrij bouwen erg ingewikkeld zijn weet de Federatie als geen ander. Wij volgen die regels al jaren op de voet en menen tot de kleine groep ingewijden te behoren, die ongeveer snapt wanneer een bouwwerk vergunningvrij mag worden opgericht.

Sommige mensen denken dat vergunningvrije bouwwerken niet aan welstandsregels hoeven te voldoen. Dat is niet waar. Ze worden niet aan de welstandscriteria getóetst, maar dat wil niet zeggen dat je vrijelijk wat aan mag rotzooien.

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland heeft de schijnwerper gezet op een wel erg schimmig hoekje in de krochten van het vergunningvrije bouwen. Het gaat om het omgekeerde geval: bouwwerken die op grond van een wettelijke bepaling níet welstandsplichtig zijn, maar waarvoor wél een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

Daar gaan we:
De gemeente Zandvoort heeft een tijdelijke vergunning verleend voor het plaatsen van drie kiosken aan de Boulevard de Favauge. De kiosken mogen drie achtereenvolgende jaren tussen 1 mei en 1 oktober op de boulevard staan.
De kiosken zien er niet uit, betoogt een bewoonster van de boulevard. Ze heeft er last van want de kiosken staan in haar blikveld, en ze ontdekt dat de bouwwerken niet aan de welstandsregels zijn getoetst. Natuurlijk niet, zegt Zandvoort, tijdelijke bouwwerken worden nooit aan welstandsregels getoetst, behalve als het seizoensgebonden bouwwerken zijn, kijk maar naar artikel 2.10 onder d van de Wabo. En het gaat hier om een tijdelijke vergunning voor drie jaar.

Ja, dat klopt. Het is raar maar waar, tijdelijke bouwwerken die seizoensgebonden zijn (zoals strandhuisjes) worden wél aan redelijke eisen van welstand getoetst, maar als ze niet-seizoensgebonden zijn en ergens tijdelijk mogen staan - tijdelijk is maximaal 15 jaar, een compleet kinderleven lang - dan doet het uiterlijk er (wettelijk gezien) niet toe.

Zandvoort zat fout, zegt de rechter. Want hoewel het bestemmingsplan noch de vergunning spreekt van seizoensgebonden bouwwerken, mogen deze kiosken drie jaar achtereen slechts in het uitgerekte zomerseizoen op de boulevard staan. En daarmee zijn het wel degelijk seizoensgebonden bouwwerken, die aan de welstandscriteria hadden moeten worden getoetst. De bezwaarmaker krijgt gelijk, de kiosk voor háár neus moet alsnog langs de welstandscommissie.


Flip ten Cate | oktober 2017
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit