Mooiwaarts publiceert Schetsboek Omgevingsplan

Systematisch, met oog voor de grote lijnen en betekenisvolle details, brengt het Schetsboek O.O.K. de weg naar een omgevingsplan op kwaliteit in kaart, opdat niemand hoeft te verdwalen.

Over drie jaar hebben gemeenten geen bestemmingsplannen meer. De opvolger heet omgevingsplan, en is niet met het bestemmingsplan te vergelijken. Dan zijn er ook omgevingsvisies en omgevingsvergunningen in een nieuwe opzet. Het lokale beleid moet zo zijn vormgegeven, dat een initiatiefnemer nooit meer ‘nee’ te horen krijgt als hij vergunning vraagt voor een nieuwe activiteit. Het antwoord luidt ja, mits het initiatief een bijdrage levert aan de kwaliteit die de gemeenschap voor ogen staat.

De kwaliteitsambities komen straks terecht in de omgevingsvisie, terwijl het omgevingsplan bepaalt wat er onder kwaliteit verstaan wordt. Ook staat daarin hoe de gemeente reageert op een privaat initiatief, en wie bepaalt welke belangen er bij betrokken worden.

Keuzes en principes
Mooiwaarts publiceerde, na een jaar lang denken en studeren, een Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit: O.O.K. Mooiwaarts. Het schetsboek bestaat uit drie delen.
Het eerste is een denkmodel, waarin de mogelijkheden van het omgevingsplan worden geschetst. Hierin wordt aangegeven welk type keuzes aan de orde is, voordat het plan kan worden gemaakt. Keuzes als: in welk gebied houdt de gemeente de ruimtelijke regie in handen, en waar kan de samenleving zichzelf regisseren? Hoe helder wil je zijn over de toekomst van een plek, of hoe flexibel wil je het laten?
Ten tweede bevat het schetsboek tien principes die een Omgevingsplan Op Kwaliteit in elk geval moet bevatten: aandacht voor cultuurhistorie, bijvoorbeeld, en voor andere bestaande kwaliteiten. En geen regels als het publieke belang niet in het geding is.

Fictieve casus
En tenslotte is het een echt schetsboek: het bevat tien schetsvellen op A3 formaat, als basis voor een gesprek over de omgang met een fictieve casus.
Stel je voor, een ondernemer wil een wellnesscentrum openen in de duinen. Wat zijn dan de condities waaronder je als gemeente ‘ja’ kan zeggen tegen zo’n vergunningaanvraag? Waar en hoe schrijf je dan op dat het alleen kan als het kleinschalig is, als er draagvlak voor is, als de openheid van het landschap niet wordt verstoord? Vertrouw je op de initiatiefnemer? Wat leg je vast in visie en plan, hoe zorg je voor een goed proces van participatie en meerwaardeadvisering waarin partijen tot elkaar komen? Het schetsboek opent over dit soort vragen het gesprek. Er staat een team van ambassadeurs klaar om met het schetsboek in gemeenten aan de slag te gaan.

Het Schetsboek O.O.K. is in pdf beschikbaar: www.mooiwaarts.nl
Een papieren exemplaar kunt u opvragen via mail: cb@ruimtelijkekwaliteit.nl Zolang de voorraad strekt.


FtC | juli 2017
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit