Mooiwaarts publiceert Schetsboek Omgevingsplan

Systematisch, met oog voor de grote lijnen en betekenisvolle details, brengt het Schetsboek O.O.K. de weg naar een omgevingsplan op kwaliteit in kaart, opdat niemand hoeft te verdwalen.

Over drie jaar hebben gemeenten geen bestemmingsplannen meer. De opvolger heet omgevingsplan, en is niet met het bestemmingsplan te vergelijken. Dan zijn er ook omgevingsvisies en omgevingsvergunningen in een nieuwe opzet. Het lokale beleid moet zo zijn vormgegeven, dat een initiatiefnemer nooit meer ‘nee’ te horen krijgt als hij vergunning vraagt voor een nieuwe activiteit. Het antwoord luidt ja, mits het initiatief een bijdrage levert aan de kwaliteit die de gemeenschap voor ogen staat.

De kwaliteitsambities komen straks terecht in de omgevingsvisie, terwijl het omgevingsplan bepaalt wat er onder kwaliteit verstaan wordt. Ook staat daarin hoe de gemeente reageert op een privaat initiatief, en wie bepaalt welke belangen er bij betrokken worden.

Keuzes en principes
Mooiwaarts publiceerde, na een jaar lang denken en studeren, een Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit: O.O.K. Mooiwaarts. Het schetsboek bestaat uit drie delen.
Het eerste is een denkmodel, waarin de mogelijkheden van het omgevingsplan worden geschetst. Hierin wordt aangegeven welk type keuzes aan de orde is, voordat het plan kan worden gemaakt. Keuzes als: in welk gebied houdt de gemeente de ruimtelijke regie in handen, en waar kan de samenleving zichzelf regisseren? Hoe helder wil je zijn over de toekomst van een plek, of hoe flexibel wil je het laten?
Ten tweede bevat het schetsboek tien principes die een Omgevingsplan Op Kwaliteit in elk geval moet bevatten: aandacht voor cultuurhistorie, bijvoorbeeld, en voor andere bestaande kwaliteiten. En geen regels als het publieke belang niet in het geding is.

Fictieve casus
En tenslotte is het een echt schetsboek: het bevat tien schetsvellen op A3 formaat, als basis voor een gesprek over de omgang met een fictieve casus.
Stel je voor, een ondernemer wil een wellnesscentrum openen in de duinen. Wat zijn dan de condities waaronder je als gemeente ‘ja’ kan zeggen tegen zo’n vergunningaanvraag? Waar en hoe schrijf je dan op dat het alleen kan als het kleinschalig is, als er draagvlak voor is, als de openheid van het landschap niet wordt verstoord? Vertrouw je op de initiatiefnemer? Wat leg je vast in visie en plan, hoe zorg je voor een goed proces van participatie en meerwaardeadvisering waarin partijen tot elkaar komen? Het schetsboek opent over dit soort vragen het gesprek. Er staat een team van ambassadeurs klaar om met het schetsboek in gemeenten aan de slag te gaan.

Het Schetsboek O.O.K. is in pdf beschikbaar: www.mooiwaarts.nl
Een papieren exemplaar kunt u opvragen via mail: cb@ruimtelijkekwaliteit.nl Zolang de voorraad strekt.


FtC | juli 2017
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit