Mooiwaartscafé’s: de waarde van een goed gesprek

Mooiwaartscafé Vlaardingen

Het uitzicht op de Nieuwe Maas vanuit het Deltahotel in Vlaardingen was prachtig. Binnen waren tachtig mensen geanimeerd in gesprek over het nieuwe plan Rivierzone; de bitterballen, bier en een sapje volgden later.

De Mooiwaartscafé’s, waarvan komend najaar de achtste editie op de planning staat, blijken een succesvol concept.  De initiatiefnemers van Mooiwaarts zoeken voor elke bijeenkomst samenwerking met andere partijen – provincies, gemeenten, spoorbouwmeester, bewonersgroepen, ontwerpers, de achterban van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Centraal in de gesprekken staat altijd de toekomst van het borgen van ruimtelijke kwaliteit.

Uit de bubble
De essentie van een Mooiwaartscafé ligt niet in het verbeteren van de casus die wordt voorgelegd, maar in het bespreken van de manier waarop je als adviseur tegen een gebied, een plan of een project aankijkt. Je krijgt een blik op de wereld buiten je eigen bubble.
In Deventer werd op 1 juni in het Mooiwaartscafé gewerkt met het Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit. Het Deventer Havenkwartier experimenteert met uitnodigingsplanologie, veel flexibiliteit en weinig regels op het gebied van (beeld-)kwaliteit. Een goede plek dus om te filosoferen over de manier waarop het nieuwe instrument van het omgevingsplan de dynamiek in een dergelijk gebied kan begeleiden. Maar dat bleek nog knap lastig. Over de Omgevingswet is nog relatief weinig bekend, over het omgevingsplan als instrument nog minder en nog lang niet iedereen kan leven met de gedachte dat ‘vertrouwen’ beter is dan ‘controle’, en dat de Omgevingswet in principe geen verboden kent. Ieder initiatief is welkom, mits het een bijdrage levert aan de maatschappelijk benoemde ‘goede omgevingskwaliteit’.
De waarde van het Mooiwaartscafé is het zoekende karakter. Het is niet de bedoeling dat er conclusies getrokken worden, waar de volgende keer op voortgebouwd wordt. Het gaat in eerste instantie om het georganiseerde goede gesprek in een ontspannen setting, na een inspirerende column en een toelichtend filmpje.

Trauma
Architect Arna Mackic benadrukte in Deventer het enorme belang van het koesteren van herinneringen aan de fysieke ruimte. In haar geboortestad Mostar zijn veel van de tastbare herinneringen vernietigt. De verdwenen identiteit is een trauma dat elke oorlogsvluchteling ervaart, en het is daarom van groot belang om vorm te geven aan een gastvrije en uitnodigende publieke ruimte, zei Mackic.

De Mooiwaarts initiatiefgroep blijft de komende tijd Mooiwaartscafé’s organiseren. De volgende is in samenwerking met de provincie Utrecht op 12 oktober in Zuid-West Utrecht. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Mooiwaarts, schrijf dan een mailtje aan info@ruimtelijkekwaliteit.nl.


FtC | juli 2017
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief


 

 

 


Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit