Agenda: Winst/verlies, cursus en Mooiwaartscafé

Jaarverslag 2016: Winst en verlies

Het jaarverslag over 2016 maakt duidelijk dat de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit veel werk heeft verzet.

Er is intensief gelobbyd in het kader van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen; er is flink geinvesteerd in het onderhouden en verstevigen van het netwerk van kwaliteitsadviseurs en van hun vereniging met andere partijen in de samenleving; en er is prioriteit gegeven aan onderwerpen die samenhangen met energietransitie en duurzaamheid.
De projectgroep Mooiwaarts heeft hard gewerkt aan een methode om ruimtelijke kwaliteit te verankeren in het nieuwe omgevingsplan. Het is immers dáár dat de (integralere) opvolger van het welstandsbeleid zal moeten landen.

Tegenover deze hoeveelheid werk stonden echter geen evenredige inkomsten. Het is een illusie gebleken dat de Federatie óók nog veel tijd kon steken in het verwerven van aanvullende inkomsten. Evenmin is het gelukt het rijk te overtuigen van de noodzaak voor een extra bijdrage aan de Federatie om de inspanningen ter voorbereiding op de Omgevingswet te dekken. De jaarrekening 2016 sluit met een verlies van zo'n 74.000 euro.

http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/upload/Jaarverslag_2016.pdf


Cursus ‘Vergunningverlening II: adviseren over kwaliteit’

Zaanstad | Dinsdag 26 september 2017

Samen met de Erfgoed Academie organiseert de Federatie op 26 september 2017 de cursus ‘Vergunningverlening II: adviseren over kwaliteit’. Op deze cursusdag worden handreikingen gegeven hoe je tot een effectieve planvorming kan komen, waarbij de erfgoedwaarden in de plannen en procedures voldoende aandacht krijgen. De cursus geeft inzicht hoe je bij veranderingen met erfgoed omgaat en hoe daarover een integraal advies en oordeel te geven op basis van een gedegen en afgewogen plan. Speciale aandacht voor de rol van adviseurs en planbeoordelaars en de opzet van een effectief vooroverleg.

https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod/cursusaanbod-erfgoed-in-de-praktijk/adviseren-over-kwaliteit-2017


Cursus ‘Adviseren over omgevingskwaliteit’ 

Utrecht | vrijdag 24 november 2017

Wetgeving rondom omgevingskwaliteit - waaronder welstandsadvisering - is voortdurend in beweging. Stonden de afgelopen jaren vooral in het teken van deregulering en integratie van wetgeving - zie de Wabo en Bor ivm vergunningvrij bouwen - de komende jaren zal de Omgevingswet zijn invloed doen gelden. Dit zorgt voor een nog verdere integratie van ruimtelijke regelgeving en tegelijkertijd meer ruimte voor initiatiefnemers van plannen. Er wordt dan primair gekeken of een plan bijdraagt aan een ‘goede omgevingskwaliteit’.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet medio 2019 in werking, maar bepaalde trends zijn nu al zichtbaar. Zo zijn steeds meer gemeenten bezig met een omgevingsvisie, naast het omgevingsplan straks één van de centrale instrumenten onder de Omgevingswet.
‘Regels voor uiterlijke kwaliteit’ zullen straks ook een plaats moeten krijgen in zo’n omgevingsplan. Voor welstand betekent dat een verdere integratie in het domein van omgevingskwaliteit en een transformatie van een welstandsadvies naar een ‘advies omgevingskwaliteit’.
Meer dan nu zullen verschillende aspecten van omgevingskwaliteit, zoals architectuur, landschap en openbare ruimte moeten worden verweven in een integraal advies.

Effectieve adviezen
Wat blijft is dat deze adviezen helder geschreven en juridisch houdbaar moeten zijn.
Om deze vaardigheden te trainen, organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een cursus, gegeven door Maurice Bogie van het Gelders Genootschap.
Deelnemers worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid en krijgen inzicht in principes van effectieve communicatie.
De cursus is ook interactief: cursisten leveren van tevoren eigen adviezen aan die met de groep worden besproken. Doel is om de adviezen zowel juridisch als taalkundig effectiever te maken.

De cursus is bedoeld voor ambtelijk secretarissen, rayonarchitecten en architectleden van welstandscommissies / CRK’s etc.

Wanneer en waar:
Vrijdag 24 november 2017, aanvang 12.00 uur (broodjes staan klaar!)
Locatie: De U-trechters van RuimteUtrecht
Veilinghavenkade 4-6-8 (3521 AK Utrecht)

Kosten:
€ 395,- excl. btw (voor medewerkers van bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aangesloten gemeenten en aangesloten welstandsorganisaties)
€ 595 - excl. btw (voor overigen)

Aanmelding:
Interesse om deel te nemen aan de training? Geef het snel door aan Christian Braak via een e-mailbericht aan cb@ruimtelijkekwaliteit.nl.

 http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/service/cursussen


Mooiwaartscafé #8 Save the date 12 oktober

Mooiwaarts organiseert samen met de provincie Utrecht en MooiSticht op 12 oktober het achtste Mooiwaartscafé. In het Mooiwaartscafé praten we over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het café trekt door het land. Het achtste café is in de provincie Utrecht. We gaan deze middag met elkaar in gesprek over de vraag hoe je ruimtelijke kwaliteit in lokale en regionale omgevingsvisies borgt.

Locatie, programma en aanvangstijdstip volgen nog, maar reserveer alvast de datum in je agenda!

http://www.mooiwaarts.nl/

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit