Cursus Beter adviseren

De cursus is op een bijzondere locatie: de voormalige zandsilo's Utrechters

Veel verandert met de nieuwe Omgevingswet, wat blijft is de noodzaak van heldere en juridisch houdbare adviezen. De FRK geeft de cursus ‘Adviseren over omgevingskwaliteit’, vrijdag 21 april in Utrecht.

Deelnemers krijgen informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid en  inzicht in principes van effectieve communicatie.

De cursus is ook interactief: cursisten leveren van tevoren eigen adviezen aan die met de groep worden besproken. Doel is om de adviezen zowel juridisch als taalkundig effectiever te maken.

Wetgeving rondom omgevingskwaliteit – waaronder welstandsadvisering - is voortdurend in beweging. Stonden de afgelopen jaren vooral in het teken van deregulering en integratie van wetgeving – zie de Wabo en Bor - de komende jaren zal de Omgevingswet zijn invloed doen gelden. Dit zorgt voor een nog verdere integratie van ruimtelijke regelgeving en tegelijkertijd meer ruimte voor initiatiefnemers van plannen. Er wordt dan primair gekeken of een plan bijdraagt aan een ‘goede omgevingskwaliteit’.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet medio 2019 in werking, maar bepaalde trends zijn nu al zichtbaar. Zo zijn steeds meer gemeenten bezig met een omgevingsvisie, naast het omgevingsplan straks één van de centrale instrumenten onder de Omgevingswet.

‘Regels voor uiterlijke kwaliteit’ zullen straks ook een plaats moeten krijgen in zo’n omgevingsplan. Meer dan nu zullen verschillende aspecten van omgevingskwaliteit, zoals architectuur, landschap en openbare ruimte moeten worden verweven in een integraal advies.
Wat blijft is dat deze adviezen helder geschreven en juridisch houdbaar moeten zijn.
Om deze vaardigheden te trainen, organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een cursus, gegeven door Maurice Bogie van het Gelders Genootschap.

Doelgroep voor de cursus bestaat uit ambtelijk secretarissen, rayonarchitecten en architectleden van welstandscommissies / CRK’s etc.

Tijd en locatie
Vrijdag 21 april 2017, aanvang 12.30 uur (broodjes staan klaar)
Locatie: De U-trechters* van RuimteUtrecht
Veilinghavenkade 4-6-8 (3521 AK Utrecht)

Kosten
395 euro excl. btw voor medewerkers van bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aangesloten gemeenten en welstandorganisaties.
595 euro excl. btw voor overige geïnteresseerden

Aanmelden
Stuur snel een e-mailbericht aan Christan Braak van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: cb@ruimtelijkekwaliteit.nl


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit