Cursus Beter adviseren

De cursus is op een bijzondere locatie: de voormalige zandsilo's Utrechters

Veel verandert met de nieuwe Omgevingswet, wat blijft is de noodzaak van heldere en juridisch houdbare adviezen. De FRK geeft de cursus ‘Adviseren over omgevingskwaliteit’, vrijdag 21 april in Utrecht.

Deelnemers krijgen informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid en  inzicht in principes van effectieve communicatie.

De cursus is ook interactief: cursisten leveren van tevoren eigen adviezen aan die met de groep worden besproken. Doel is om de adviezen zowel juridisch als taalkundig effectiever te maken.

Wetgeving rondom omgevingskwaliteit – waaronder welstandsadvisering - is voortdurend in beweging. Stonden de afgelopen jaren vooral in het teken van deregulering en integratie van wetgeving – zie de Wabo en Bor - de komende jaren zal de Omgevingswet zijn invloed doen gelden. Dit zorgt voor een nog verdere integratie van ruimtelijke regelgeving en tegelijkertijd meer ruimte voor initiatiefnemers van plannen. Er wordt dan primair gekeken of een plan bijdraagt aan een ‘goede omgevingskwaliteit’.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet medio 2019 in werking, maar bepaalde trends zijn nu al zichtbaar. Zo zijn steeds meer gemeenten bezig met een omgevingsvisie, naast het omgevingsplan straks één van de centrale instrumenten onder de Omgevingswet.

‘Regels voor uiterlijke kwaliteit’ zullen straks ook een plaats moeten krijgen in zo’n omgevingsplan. Meer dan nu zullen verschillende aspecten van omgevingskwaliteit, zoals architectuur, landschap en openbare ruimte moeten worden verweven in een integraal advies.
Wat blijft is dat deze adviezen helder geschreven en juridisch houdbaar moeten zijn.
Om deze vaardigheden te trainen, organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een cursus, gegeven door Maurice Bogie van het Gelders Genootschap.

Doelgroep voor de cursus bestaat uit ambtelijk secretarissen, rayonarchitecten en architectleden van welstandscommissies / CRK’s etc.

Tijd en locatie
Vrijdag 21 april 2017, aanvang 12.30 uur (broodjes staan klaar)
Locatie: De U-trechters* van RuimteUtrecht
Veilinghavenkade 4-6-8 (3521 AK Utrecht)

Kosten
395 euro excl. btw voor medewerkers van bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aangesloten gemeenten en welstandorganisaties.
595 euro excl. btw voor overige geïnteresseerden

Aanmelden
Stuur snel een e-mailbericht aan Christan Braak van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: cb@ruimtelijkekwaliteit.nl


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit