Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit

Nul-op-de-Meter in Loppersum | Foto Flip ten Cate

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2050 alle energie die wordt verbruikt in de gebouwde omgeving duurzaam opgewekt dient te zijn. Besparing op energie – lees goede isolatie – is essentieel om dit doel te halen. Maar grootscheepse verduurzaming van woningen mag niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit.

Een van de vragen die op de bijeenkomst ‘Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit – case Stroomversnelling’ juist opgeworpen wordt is: Hoe kan de energietransitie worden aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit in bestaande wijken te doen toenemen?

Omdat de NOM-renovaties (Nul-op-de-Meter) op grote schaal toegepast gaan worden is het van essentieel belang om te weten wat de specifieke wensen zijn van de welstandscommissies en gemeenten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit om daar een goede invulling aan te kunnen geven.
Andere vragen die tijdens de bijeenkomst besproken worden zijn:

Waar ligt de balans tussen het geven van ruimte voor de energietransitie en tegelijkertijd het stellen van kaders om de ruimtelijke kwaliteit handhaven/verbeteren?

Kunnen er gemeenschappelijk uitgangspunten geformuleerd worden waar wijken die worden ‘vernieuwbouwd’ aan moeten voldoen? Op welke manier kan dit worden geborgd in het beeldkwaliteitsplan?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor; welstandsmedewerkers, gemeentelijke ambtenaren stedenbouw en milieu, NOM-renovatie ontwikkelaars, toeleveranciers, architecten, medewerkers van Bouw en woningtoezicht en Stroomversnelling.

De bijeenkomst ‘Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit – case Stroomversnelling’ vindt drie keer plaats:

18 oktober in Ede;
1 november in Tilburg
24 november in Lelystad

Wilt u deelnemen aan een van deze bijeenkomsten, dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar Merel Philippart: philippart@squarewise.com

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit