Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit

Nul-op-de-Meter in Loppersum | Foto Flip ten Cate

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2050 alle energie die wordt verbruikt in de gebouwde omgeving duurzaam opgewekt dient te zijn. Besparing op energie – lees goede isolatie – is essentieel om dit doel te halen. Maar grootscheepse verduurzaming van woningen mag niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit.

Een van de vragen die op de bijeenkomst ‘Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit – case Stroomversnelling’ juist opgeworpen wordt is: Hoe kan de energietransitie worden aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit in bestaande wijken te doen toenemen?

Omdat de NOM-renovaties (Nul-op-de-Meter) op grote schaal toegepast gaan worden is het van essentieel belang om te weten wat de specifieke wensen zijn van de welstandscommissies en gemeenten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit om daar een goede invulling aan te kunnen geven.
Andere vragen die tijdens de bijeenkomst besproken worden zijn:

Waar ligt de balans tussen het geven van ruimte voor de energietransitie en tegelijkertijd het stellen van kaders om de ruimtelijke kwaliteit handhaven/verbeteren?

Kunnen er gemeenschappelijk uitgangspunten geformuleerd worden waar wijken die worden ‘vernieuwbouwd’ aan moeten voldoen? Op welke manier kan dit worden geborgd in het beeldkwaliteitsplan?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor; welstandsmedewerkers, gemeentelijke ambtenaren stedenbouw en milieu, NOM-renovatie ontwikkelaars, toeleveranciers, architecten, medewerkers van Bouw en woningtoezicht en Stroomversnelling.

De bijeenkomst ‘Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit – case Stroomversnelling’ vindt drie keer plaats:

18 oktober in Ede;
1 november in Tilburg
24 november in Lelystad

Wilt u deelnemen aan een van deze bijeenkomsten, dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar Merel Philippart: philippart@squarewise.com

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit