OOK Mooi

Hoe en met wie maak je een omgevingsplan met verleidelijke regels die helpen om kwalitatieve ambities te verwezenlijken? Dat is de vraag die we onderzoeken in het project Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK).


Straatbeeld in Rotterdamse binnenstad | Foto Marijke Bovens

Er zijn drie uitgangsposities: smalle welstand, brede ruimtelijke kwaliteit of integrale omgevingskwaliteit. Welstand en ruimtelijke kwaliteit zijn bekend terrein: het gaat om ambities, regels en beleid voor bebouwing, openbare ruimte, landschap, stad of dorp, cultuurhistorie en infrastructuur. OOK-onderzoek naar de pilots met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte toont aan dat het niet gemakkelijk is om de smalle of brede kwaliteitsambities eenvoudig en beter op te nemen in een omgevingsplan. Maar met enige juridische creativiteit is het te doen. Integrale omgevingskwaliteit gaat een stap verder. Dat is de grote uitdaging.
In de klankbordgroep van OOK zoeken we met mensen uit andere sectoren, zoals milieu, veiligheid, gezondheid, waterbeheer en sociale kwaliteit, naar slimme mogelijkheden voor integratie - of beter gezegd: bundeling - van regels, beleid en beginselen. Op beginselniveau is er eigenlijk veel overeenstemming.

De crux
Een duurzame stad is ook een gezonde stad. In een mooie omgeving zijn mensen gezonder. Waterveiligheid kan bijdragen aan belevingswaarde. Herontwikkeling van erfgoed is vaak de motor voor vernieuwd eigenaarschap. Enzovoorts. De crux zit ‘m niet zozeer in het bundelen zelf maar in het interpreteren van regels, beleid en beginselen in het licht van een concrete ingreep. Dat vraagt ‘afwegingskwaliteit’. De borging van die afwegingskwaliteit is tot op heden nog onderbelicht in de discussie over het omgevingsplan.
Samen met voorbeeldgemeenten ontwikkelt het onderzoeksteam van OOK de komende maanden een aanzet tot een denkmodel waarin de bouwstenen voor een omgevingsplan op kwaliteit worden uitgewerkt. We besteden in ieder geval aandacht aan de beginselen, de kernkwaliteiten en de werkwijzen om tot een zorgvuldige afweging te komen. Daarmee levert OOK een bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van de Omgevingswet: een gezonde en veilige fysieke leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit; en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

OOK is een initiatief van Mooiwaarts en wordt mogelijk gemaakt door samenwerking en inzet vanuit de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de regionale adviesorganisaties van Team Ruimtelijke Kwaliteit, een aantal stedenbouwkundige bureaus die samenwerking in Kennislab Omgevingswet en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.
Jos
é van Campen | september 2016

www.ook-mooiwaarts.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit