Diplomaat van Tiny Houses

Woonpionier Jelte Glas is een van de ‘ambassadeurs’ van de Tiny Houses. Als diplomaat zoekt hij naar openingen om ook kleine huizen een plek in het woud van regels te geven.
Jelte Glas in zijn Porta Palace | foto: Woonpioniers

Zelf leeft hij als een moderne nomade. Hoppend van een caravan in de stad Utrecht, een huisje in Groningen tot een tijdelijk Tiny House in hartje Frankfurt am Main. Jelte Glas, een van de oprichters van Woonpioniers en ‘ambassadeur’ van Tiny Houses  brengt het leven in zo’n klein huis in de praktijk.
Werken doet hij ook het liefst vanuit de praktijk. Niet denkend vanuit regelgeving, maar al tastend naar de mogelijkheden van een plek, naar de welwillendheid van ambtenaren bij gemeente, provincie en waterschapen; een wereld die hij kent als oud-ambtenaar.

U-bocht
‘Je moet elkaar snappen’, zegt Glas. In Nederland kan het best lastig zijn om ondanks een dosis welwillendheid de regels creatief te benaderen. Neem het innovatieve kampement Fab City, dat tijdens de EU-top onder Nederlands voorzitterschap neerstreek op de kop van het Java-eiland in Amsterdam om aandacht te genereren voor duurzame projecten. Ook dit mediagenieke project moest zich in een klein u-bochtje wringen. Glas: ‘Ik stond er met mijn mobiele woonunit Porta Palace. Maar we mochten er niet slapen. Toen heeft de gemeente het terrein tot een tijdelijke camping verklaard en was het juridisch in orde. Uiteindelijk heb ik er drie maanden geslapen.’

Vrees voor een rommeltje leidt tot koudwatervrees bij veel gemeenten. Maar, zegt Glas, experimenteren met Tiny Houses kan best netjes en gecontroleerd.
‘Regels zijn er om problemen te voorkomen, maar soms zijn er eenvoudigweg geen problemen. Ik heb kleine huisjes gebouwd voor mensen met een groot erf. Zij hebben deze zonder bouwvergunning geplaatst na overleg met de buren, die er geen last van hebben. De tuin is groot genoeg. Maar het blijft illegaal.’ Precedentwerking blijft een angstige gedachte voor overheden.

Achterkant
In opdracht van onder meer de gemeente Almere heeft Arthur van der Lee, collega en mede Woonpionier van Glas net voor de zomer een uitgebreid onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom Tiny Houses.  Een interessant stuk waarin niet alleen de huidige mogelijkheden aan bod komen, maar ook bezien wordt of aankomede wetgeving soepeler is voor de kleine huizen.
‘De Omgevingswet zal wat dat betreft niet veel verandering brengen’, denkt Glas. ‘Aan de voorkant lijkt het ruimhartiger, maar aan de achterkant moet je toch aan alle regels voldoen.

Woonwagens
Maar Glas ziet toch vooral de openingen die er wel zijn. Bijvoorbeeld via de waterschappen, die zoeken naar meer decentrale wateroplossingen. Tiny Houses passen daar goed in, met hun zelfvoorzienende experimenten.
‘Het beste’, zegt Glas, ‘zou zijn om aan te sluiten bij de praktijk van woonwagenkampen. Het bouwbesluit Woonwagens biedt net iets meer mogelijkheden. Een duurzaam woonwagenkamp bouwen in groepsverband zou de ideale situatie het dichtst benaderen’
Marijke Bovens | september 2016

http://woonpioniers.nl/

Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit