Kwaliteit van het kwartaalZonnepanelen op gevels: een kleine stap vooruit


Zonnepanelen zullen nog wel een tijdje om onze aandacht vragen. Liever op gevels dan op de grond, zegt minister Ollongren.

Bij de presentatie van de Nationale Omgevingsvisie op 12 september zei minister Ollongren van Binnenlandse Zaken voor de NOS-camera dat zonnepanelen niet op de grond moeten worden neergelegd, maar op daken en aan gevels.

Het is één voorbeeld van de nieuwe flinkheid die moet aantonen dat de rijksoverheid weer regie neemt in de ruimtelijke ordening. ‘Bouw geen zonneweides’, zei Ollongren, en zet de windmolens liefst allemaal op zee. Dat dit niet geheel in lijn is met de klimaatafspraken had de minister snel in de gaten.

De onlangs gepresenteerde Regionale Energiestrategieën geven ruimte om talloze akkers te beleggen met zonnepanelen en windmolens – er is gewoonweg onvoldoende dak beschikbaar, zeker op korte termijn.

Nieuw is wel Ollongrens uitspraak dat de panelen liever op gevels dan op de grond moeten worden neergelegd. Meestal is dat geen gezicht - zonnepanelen op gevels. Maar ook hier is een flinke innovatie op gang gekomen. Panelen zijn al lang niet meer zwart of donkerrood.

De Dutch Innovation Group ontwikkelde goed werkende zonnepanelen waar een willekeurige afbeelding op geprint kan worden. Deze zomer werden de eerste zonnepanelen met baksteenprint geplaatst op de gevel van bouwondernemer BAM in Bunnik. Ik ging kijken bij BAM, op een zonnige dag vroeg in de zomer.

Het is een stap vooruit, maar is het de innovatieve verduurzaming waar we op zitten te wachten? Het gevelmateriaal blijft van glas. Dat is hard, weinig tactiel en het weerkaatst het licht. De zon schittert in volle glorie en speelt de baksteenprint volledig weg.    


Flip ten Cate | oktober 2020
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit