De moeite waardNederland is doorgeschoten in het ontwaterenHittestress in steden, extreme droogte in de natuur en landbouwgebieden. Drie lange zomers achterelkaar. Terwijl in de voorafgaande lentes dagenlange hoosbuien voor wateroverlast zorgen. Hoe kan dat? En vooral: hoe lossen we de gevolgen hiervan op?
 

De extremen ‘nat’ en ‘droog’ liggen dicht bij elkaar, en de kans er op neemt toe, aldus de klimaatscenario’s. De reflex om overtollig water zo snel mogelijk weer te lozen in zee of IJsselmeer, zit diep. Maar zoetwater wordt schaars, ook in Nederland. Wie bedenkt nieuwe methodes en manieren om het zoete water te bergen voor droge tijden?  

Dit is een van de urgente vragen, die wetenschapsjournalist René Didde stelt in zijn net verschenen boek ‘Nederland Droogteland’. Hij reist langs droge beken en dorre landschappen, en verdiept zich in vele onderzoeken. Hij maakt een rondrit door het verleden en gaat in gesprek met bezorgde én vooruitziende experts. Wat zijn de oorzaken van verdroging en verzilting? Wat zijn de effecten op de natuur? Wat merkt de douchende burger? Hoe gaat een stad om met de toenemende droogte en hitte? Hoe worstelen landbouw, scheepvaart en industrie met de extreem lage waterstanden? Wat te doen met botsende belangen? En: hoe ziet het waterbeheer van de toekomst eruit in het veranderende klimaat?  

Nieuwe balans
Het boek is optimistisch van toon. Didde laat de kansen en initiatieven in de strijd tegen de droogte zien. Maar de waterschaarste bestrijden vergt meer dan technisch vernuft. Met name op het gebied van ruimtelijke ordening moeten heldere keuzes gemaakt worden. Een nieuwe balans tussen nat en droog ontstaat als de ruimtelijke ordening meer door water wordt gestuurd.  

René Didde is freelance wetenschapsjournalist voor onder meer de Volkskrant, Binnenlands Bestuur, Intermediair en Milieumagazine. Zijn specialisatie is milieu, natuur en klimaat. 

 

www.nederlanddroogteland.nl

Nederland Droogteland.Van waterschaarste en bodemdaling tot regentuinen en hoogwaterboerderijen Paperback, 176 pagina’s, € 19,99, Uitgeverij Lias, ISBN 978 90 8803 120 5.

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit