De moeite waardNederland is doorgeschoten in het ontwaterenHittestress in steden, extreme droogte in de natuur en landbouwgebieden. Drie lange zomers achterelkaar. Terwijl in de voorafgaande lentes dagenlange hoosbuien voor wateroverlast zorgen. Hoe kan dat? En vooral: hoe lossen we de gevolgen hiervan op?
 

De extremen ‘nat’ en ‘droog’ liggen dicht bij elkaar, en de kans er op neemt toe, aldus de klimaatscenario’s. De reflex om overtollig water zo snel mogelijk weer te lozen in zee of IJsselmeer, zit diep. Maar zoetwater wordt schaars, ook in Nederland. Wie bedenkt nieuwe methodes en manieren om het zoete water te bergen voor droge tijden?  

Dit is een van de urgente vragen, die wetenschapsjournalist René Didde stelt in zijn net verschenen boek ‘Nederland Droogteland’. Hij reist langs droge beken en dorre landschappen, en verdiept zich in vele onderzoeken. Hij maakt een rondrit door het verleden en gaat in gesprek met bezorgde én vooruitziende experts. Wat zijn de oorzaken van verdroging en verzilting? Wat zijn de effecten op de natuur? Wat merkt de douchende burger? Hoe gaat een stad om met de toenemende droogte en hitte? Hoe worstelen landbouw, scheepvaart en industrie met de extreem lage waterstanden? Wat te doen met botsende belangen? En: hoe ziet het waterbeheer van de toekomst eruit in het veranderende klimaat?  

Nieuwe balans
Het boek is optimistisch van toon. Didde laat de kansen en initiatieven in de strijd tegen de droogte zien. Maar de waterschaarste bestrijden vergt meer dan technisch vernuft. Met name op het gebied van ruimtelijke ordening moeten heldere keuzes gemaakt worden. Een nieuwe balans tussen nat en droog ontstaat als de ruimtelijke ordening meer door water wordt gestuurd.  

René Didde is freelance wetenschapsjournalist voor onder meer de Volkskrant, Binnenlands Bestuur, Intermediair en Milieumagazine. Zijn specialisatie is milieu, natuur en klimaat. 

 

www.nederlanddroogteland.nl

Nederland Droogteland.Van waterschaarste en bodemdaling tot regentuinen en hoogwaterboerderijen Paperback, 176 pagina’s, € 19,99, Uitgeverij Lias, ISBN 978 90 8803 120 5.

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit