Bij nader inzienKoude kermis
Een villabewoner in Baarn krijgt tot zijn verrassing nul op rekest bij de Raad van State.

Ja, sorry hoor. Als in de welstandsnota staat dat bouwkundige wijzigingen moeten aansluiten bij detaillering, kleur en materiaalgebruik van het bestaande, dan verwacht je dat de welstandscommissie die criteria ook toepast. Als er iets wordt ontworpen dat juist in kleur en materiaal sterk contrasteert – en dat nota bene bij één helft van een gemeentelijk monument in een beschermd stadsgezicht! – dan reken je op een succes als je daar bezwaar tegen maakt.

Nou, vrienden van MooiSticht, leg maar eens uit waarom het welstandsadvies in Baarn positief was en de buurman nu tegen een contrasterende uitbouw moet aankijken.

Uitleg
Dat heeft MooiSticht gedaan. Het relaas lezen we bij de uitspraak van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. ‘Met het ontwerp van de uitbouw is gekozen voor een hedendaags architectuurbeeld, met veel glas en in contrast met de bestaande verschijningsvorm van de woning’. schrijft MooiSticht. Daardoor is de uitbreiding herkenbaar als latere toevoeging en blijft de oorspronkelijke monumentale architectuur beleefbaar: een gangbare redenering bij verbouwingen van monumenten. Gevel en dak zijn deels in koper, deels in grote glasvlakken gerealiseerd: kwalitatieve hoogwaardige materialen, duurzaam ook, die passen bij het monument. De roodbruine kozijnen harmoniëren mooi met het koper.

Volgens MooiSticht betekent het criterium dat het nieuwe moet ‘aansluiten bij’ het oude niet, dat het nieuwe niet mag contrasteren met het oude. De Afdeling van de Raad van State erkent dat ‘aansluiten bij’ inderdaad niet hetzelfde is als ‘moet identiek zijn aan’. De vraag of in dit geval de uitbouw in kleur, materiaal en details aansluit bij het oude – juist doordat het ermee contrasteert – wordt door MooiSticht positief beantwoord, en het college van b en w mocht dat advies in redelijkheid aan de vergunning ten grondslag leggen.

Anders had gekund
Hm, als ik de bewoner van die prachtige twee-onder-een-kap villa met rieten kap was, zou ik een second opinion aanvragen. En ja, hoor. Dat is gebeurd. Hylkema Advies heeft gezegd dat een ander ontwerp beter zou zijn geweest, en daarnaast vindt men dat het bouwplan de eenheid van het gemeentelijk monument aantast. Maar daar heeft de Raad van State geen boodschap aan. Natuurlijk, een ander bouwplan had ook gekund, maar dat wil niet zeggen dat dít bouwplan in strijd is met redelijke eisen van welstand.
En eenheid van gemeentelijk monument? Nou, van een eenheid is helemaal geen sprake want in 1992 zijn de twéé woningen los van elkaar aangewezen als gemeentelijk monument.

Sinds kort schrijft de Raad van State dat het college een welstandsadvies mag overnemen, als hij is nagegaan of het zorgvuldig tot stand kwam, of de redenering begrijpelijk is en of de conclusies daarop aansluiten. Aan de zorgvuldigheid ligt het niet, maar voor de buurman moet het onbegrijpelijk zijn dat het nieuwe koper en glas van deze twee-onder-een-kap woning heel goed aansluit bij het rieten dak, de houten kozijnen en de bakstenen muren.

Als ik hem was zou ik het huis verkopen en m’n biezen pakken. Oké – dat heeft hij ook gedaan.   

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2021:519


Flip ten Cate | maart | 2021
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit