22-04-24Lunchlezing 22 april

Rigtersbleek, Enschede

Rigtersbleek, Enschede

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit organiseert een online lunchlezing over nut en noodzaak van transformatiekaders bij het integraal ontwerpen aan cultureel erfgoed. Centraal staat de handreiking Transformeren met erfgoed, een publicatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Sprekers: Martijn Oosterhuis (RCE), Lara Voerman en Johanna van Doorn (opstellers Transformatiekader voor Textielfabrieksterrein Rigtersbleek Enschede)

Hoe kan de historische betekenis van erfgoed in een vroegtijdig stadium worden meegenomen bij het ontwerpen aan steden en gebieden voor de toekomst? De handreiking Transformeren met erfgoed geeft daar inzicht in en het helpt opsteller bij de wijze van samenstellen van een transformatiekader. Hierbij gaat het om samenwerking tussen partijen, om integraal ontwerp met hoge omgevingskwaliteit en het borgen van cultureel erfgoed. De handreiking beschrijft een uniforme aanpak, die voor iedere locatie een eigen invulling kan krijgen.

Tijdens de lunchlezing geeft Martijn Oosterhuis inzicht in het belang van dergelijke kaders en de handvatten die zij opstellers bieden. Lara Voerman en Johanna van Doorn tonen de uitwerking van het transformatiekader dat zij voor Enschede opstelden. Eens was de Rigtersbleek een uitgestrekt industrieel landschap van spinnerijen, weverijen, schoorstenen en koeltorens. Sinds het vertrek van de textielindustrie is de identiteit verwaterd. Hoe kan je de restanten een betekenisvolle plek geven in de toekomst? Na afloop van de lezingen is er ruimte voor vragen en discussie.  

Download 'Transformeren met cultureel erfgoed. Handreiking voor het opstellen van transformatiekaders'

Datum: Maandag 22 april

Tijd: 12.00-13.00 uur

Link naar online lunchlezing

 

 

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit