23-11-23Architectonisch kader ruimtelijke kwaliteit

Er zijn veel redenen om de bouw te industrialiseren. In een project met het CRa onderzoeken we hoe die standaardisatie in woningbouw tot goede ruimtelijkke kwaliteit kan leiden. Na een eerdte publicatie over het stedenbouwkundig kader, geschreven door Frits Palmboom, is er nu een 'Architectonisch Kader voor ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw'. Een derde stap in dit project zal gaan over de vraag hoe we het proces kunnen optimaliseren: welk beleid en welk afsprakenkader hoort daarbij: hoe kunnen we in een veel kortere tijd de steeds complexere opgaven het hoofd bieden, zonder afbreuk te doen aan belangen van omgeving of van leefkwaliteit van nu en straks.

Download de publicatie hier

Lees verder: College van Rijksadviseurs

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit