07-07-23Nieuwe directeur MariŽlle HoefslootMariëlle Hoefsloot (51) wordt de nieuwe directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Hoefsloot start op 1 oktober bij de Federatie, de vereniging van lokale en regionale adviesorganisaties die de schoonheid van dorp, stad en landschap bevorderen. Zij volgt Flip ten Cate op die, na een dienstverband van ruim 20 jaar bij de Federatie, met pensioen gaat.  

Mariëlle Hoefsloot werkte vanaf 2008 voor de Provincie Utrecht in verschillende functies op het gebied van kwaliteit van de fysieke leefomgeving en gaf daarin leiding aan een breed georiënteerd netwerk met o.a. ruimtelijk ontwerpers, de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, gebiedsmanagers en specialisten op het gebied van de Omgevingswet. Hoefsloot studeerde Milieukunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

Hoefsloot ziet de kracht van de federatie vooral in haar leden, de mensen die dag in dag uit werken aan een mooier Nederland: “Ik kijk er naar uit om me, met het team van de federatie, voor hen in te zetten en hun signalen om te zetten in bijdragen aan het maatschappelijk debat over de kwaliteit van de leefomgeving.”. Daarnaast wil Hoefsloot dat er op basis van bezieling en verbinding wordt gewerkt aan ruimtelijke kwaliteit : “Ik geloof dat dat precies is waar we behoefte aan hebben in deze tijd van veranderingen: bezieling en verbinding, met onszelf, met elkaar én met onze omgeving. Daar wil ik me graag hard voor maken bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit!”.  

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is de vereniging van lokale adviescommissies en regionale organisaties voor ruimtelijke kwaliteit (onder andere erfgoed, welstand, verduurzaming). De Federatie bevordert gunstige randvoorwaarden opdat partijen op lokaal niveau een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving kunnen waarborgen, en de Federatie initieert en participeert in de nationale dialoog over een aantrekkelijke leefomgeving en een goede bouwcultuur.  

Iedere vierkante meter van ons land gaat de komende jaren op de schop: vanwege de klimaatadaptatie, de noodzaak tot energiebesparing en verduurzaming, vanwege de biodiversiteit, de CO2- en stikstofproblematiek, de bouwopgave, de mobiliteitsgroei en de waterkwaliteit. Het besef groeit dat we deze vraagstukken geïntegreerd moeten aanpakken, en dat ruimtelijke kwaliteit het doel van die aanpak dient te zijn. Alleen dan kunnen de generaties na ons wonen, werken en leven in een land waarvan ze kunnen houden en waar ze trots op zijn.  

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit speelt, als kennispartner van overheden, van ruimtelijk ontwerpers en architecten en van bewoners, een sleutelrol in de ontwikkeling van methoden en processen die leiden tot een Mooi Nederland.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit