21-09-21Dag van de Omgevingswet 2021

donderdag 14 oktober | 09:00-17:00 | Provinciehuis Utrecht | Utrecht

Over een maand is het zover, dan is de Dag van de Omgevingswet 2021. Een dag vol sessies over de naderende invoering van de Omgevingswet. Doe je mee, 14 oktober? We hopen elkaar weer live te mogen ontmoeten!

Al sinds 2012 organiseert VVM met enkele samenwerkingspartners de Dag van de Omgevingswet, een congres waarin alle ontwikkelingen rondom de invoering van de Omgevingswet aan bod komen. De aandacht verschuift steeds meer van wetgeving naar implementatie en uitvoering.Tijdens het plenaire programma gaat professor Pieter Leroy in op de Omgevingswet in relatie tot 50 jaar milieubeleid en professor. Vervolgens spreekt Alex Brenninkmeijer over participatie en klimaatbeleid, naar aanleiding van zijn voorzitterschap van de onafhankelijke adviescommissie die hier onderzoek naar deed. Cathelijn Peters sluit af met de actualiteiten rond de implementatie van de Omgevingswet. De opening van de dag wordt gedaan door Klaas Verschuure, wethouder gemeente Utrecht. Zoals gebruikelijk zijn er na het plenair programma in drie rondes weer in totaal 30 deelsessies over uiteenlopende onderwerpen.

Tarieven

Tarieven zijn inclusief BTW.Reguliere tarief (t/m 30 september):
€ 295,-- Reguliere deelnemer
€ 195,-- VVM-lid/organisatiepartner 
€ 147,50 Young Professional introducé
€   80,-- VVM-kortingslid
€   27,50 Recent afgestudeerd VVMlid 
gratis  VVM-studentlid (voltijd)Voor prijzen na 1 oktober zie de website. 
Meer info

Programma

09:15 Ontvangst met koffie/thee, bezoek Omgevingsmarkt10:00 Plenair programma 
dagvoorzitter is Rachel Heijne

 • Opening
  door Klaas Verschuure, wethouder gemeente Utrecht, portefeullehouder Omgevingswet
 • Van 50 jaar sectoraal milieubeleid naar milieubeleid onder de Omgevingswet
  door prof. dr. Pieter Leroy, emeritus hoogleraar Milieukunde, Radboud Universiteit
 • Participatie en klimaatbeleid
  door prof.dr. Alex Brenninkmeijer, lid Europese Rekenkamer, hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtstaat, Universiteit Utrecht
 • Actualiteiten Omgevingswet 
  door Cathelijn Peters, directeur Aan de Slag met de Omgevingswet, Ministerie van BZK

11:15 Pauze, bezoek Omgevingsmarkt11:45 Deelsessies Ronde A

 • A1 Omgevingsplan: structuur / ontwerpen
 • A2 Participatiebeleid: kloof tussen theorie en praktijk?
 • A3 OPA als escape
 • A4 Regionale energiestrategie en milieueffectrapportage. Hoe geef je dat vorm? En hoe laat je het landen in je omgevingsvisie of omgevingsplan
 • A5 Een omgevingsvisie die de identiteit van de gemeente als uitgangspunt neemt
 • A6 Lessen uit andere transities
 • A7 Samen optrekken Cultureel erfgoed in de Omgevingswet, in omgevingsvisies en omgevingsplannen
 • A8 Bodem in het omgevingsplan
 • A9 Het Projectbesluit
 • A10 De werkende keten: integraal samenwerken in de regio

12:45 Lunchpauze, bezoek Omgevingsmarkt14:00 Deelsessies Ronde B

 • B1 Omgevingsplan: regels schrijven
 • B2 Synchroon werken aan de omgevingsvisie en het omgevingsplan
 • B3 Omgevingsdialoog, wat is het en hoe doe je dat? Samen aan de slag!
 • B4 De rol van advies- en ingenieursbureaus onder de Omgevingswet
 • B5 Omgevingsvisie onderscheidend voor de kwaliteit van je openbare ruimte?
 • B6 Klimaatadaptatie vanuit het perspectief van de waterschappen
 • B7 Schuifpanelen milieu en gezondheid, hoe dan?
 • B8 Omgevingsplan, de expertises van de omgevingsdienst
 • B9 Oefenen met het instrument programma in de regionale energiestrategie
 • B10 Toepasbare regels maken met ketenpartijen

15:00 Pauze, bezoek Omgevingsmarkt15:15 Deelsessies Ronde C

 • C1 Staalkaart: Bedrijven in het Omgevingsplan
 • C2 - Volgt
 • C3 Dilemmagesprek: Dilemma’s bij overdracht naar de lijnorganisatie
 • C4 Financieel beeld Omgevingswet
 • C5 Regulering onbekende stoffen onder de Omgevingswet
 • C6 Omgevingsplan voor een transformatiegebied & MER
 • C7 Externe Veiligheid en het omgevingsplan
 • C8 Samen adviseren over goede omgevingskwaliteit
 • C9 Overgangsrecht van de Omgevingswet
 • C10 - Volgt

16:15 Afsluiting

Deelsessie C8 wordt georganiseerd door de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, met medewerking van diverse partijen, waaronder de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, Omgevingswet-expert Sarah Ros, José van Campen (Woord en Plaats), Mooi Noord-Holland, gemeente Soest.

Tarieven

Tarieven zijn inclusief BTW.

Reguliere tarief (t/m 30 september):
€ 295,-- Reguliere deelnemer
€ 195,-- VVM-lid/organisatiepartner (waaronder ook leden van de FRK)
€ 147,50 Young Professional introducé
€   80,-- VVM-kortingslid
€   27,50 Recent afgestudeerd VVMlid 
gratis  VVM-studentlid (voltijd)Voor prijzen na 1 oktober zie de website.

Bekijk de deelsessies

 

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit