22-02-21OMGEVINGSWET…bijpraten tijdens de koffie

Arjan Nijenhuis,
Relatie
manager Omgevingswet,
Ministerie BZK
Roeland van der Schaaf,
wethouder Groningen 
Flip ten Cate, Federatie
Ruimtelijke Kwaliteit
Jacqueline Tellinga,
BNSP
     

De wethouders Roeland van der Schaaf (Groningen) en Hein de Haan (Leeuwarden) publiceerden 28 november vorig jaar een kritisch artikel in TROUW over de Omgevingswet. De rechtsbescherming van burgers tegen een overambitieuze vastgoedsector zou slecht geregeld zijn, en zo had hij nog wat meer punten. Alle reden voor de BNSP en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit om Roeland Van der Schaaf en Arjan Nijenhuis, relatiemanager Omgevingswet bij het ministerie van BZK, uit te nodigen om tijdens de koffie op donderdag 4 maart om 11.00 uur met elkaar in gesprek te gaan. Dit gesprek wordt geleid door BNSP bestuurslid Jacqueline Tellinga samen met Flip ten Cate, directeur van de Federatie.

Schrijf je in voor de lifestream via teams 4 maart 11.00 – 11.45uur. Je ontvangt daags voor 4 maart de link voor het bijwonen van het gesprek.

Het inschrijfformulier staat hier: BNSP-FRK koffie-event.

Niet leden ontvangen na de koffie een tikkie waarmee ze de waardering van ons initiatief in euro’s kunnen uitdrukken. 

 

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit