14-04-21"Geen verplichte zonne-panelen op erfgoed"

Vanaf 1 juli aanstaande wordt het verplicht om een bepaalde hoeveelheid duurzame energie op te wekken, wanneer een gebouw ingrijpend is gerenoveerd waarbij ook de verwarmingsinstallatie is aangepakt. Er wordt een rekentool beschikbaar gesteld die voorrekent hoeveel zonnepanelen er dan tenminste op het gebouw zouden moeten worden gelegd - of welk equivalent aan energie er met bijvoorbeeld een warmtepomp moet worden gegenereerd. De nadruk die de regeling legt op betaalbaarheid, betekent dat niet gekozen wordt voor innovatief ontworpen energie-installaties en het belang van ruimtelijke kwaliteit.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft samen met erfgoedorganisaties FIM, Heemschut en Behouden Huys in de Tweede Kamer gepleit voor meer zorgvuldigheid.

De verplichting om duurzame energie op te wekken geldt ook voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten en andere gebieden met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Uitzonderingen zijn mogelijk vanwege 'lokale omstandigheden' maar gemeenten hebben volgens de briefschrijvers te weinig tijd om die bijzondere kwaliteit in beleid vast te leggen.

De regeling is op een aantal punten nog onvoldoende duidelijk.
Ook de verplichting om de duurzame energie op het perceel van de verbouwing zelf te moeten opwekken wordt aangevochten. Het kan met het oog op de ruimtelijke kwaliteit of de erfgoedwaarden veel verstandiger zijn om de zonne-energie bijvoorbeeld op het dak van een tegenovergelegen bedrijf op te wekken.

De organisaties vragen de Tweede Kamer om dit onderwerp niet schriftelijk af te handelen, maar in een serieus debat te bespreken.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit