21-01-21"Geen verplichte zonne-panelen op erfgoed"

Vanaf 1 juli aanstaande wordt het verplicht om een bepaalde hoeveelheid duurzame energie op te wekken, wanneer een gebouw ingrijpend is gerenoveerd waarbij ook de verwarmingsinstallatie is aangepakt. Er wordt een rekentool beschikbaar gesteld die voorrekent hoeveel zonnepanelen er dan tenminste op het gebouw zouden moeten worden gelegd - of welk equivalent aan energie er met bijvoorbeeld een warmtepomp moet worden gegenereerd.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit pleit voor een uitzondering van deze plicht voor monumenten, gebouwen in beschermde stads- en dorpsgezichten en andere beeldbepalende gebouwen. De regeling is op die punten onvoldoende duidelijk.
Ook de verplichting om de duurzame energie op het perceel van de verbouwing zelf te moeten opwekken wordt aangevochten. Het kan in sommige situaties veel effectiever zijn om de zonne-energie bijvoorbeeld op een tegenovergelegen bedrijf op te wekken.

Lees hier de FRK-bijdrage aan internetconsultatie.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit