06-03-20Hoeksche Waard wint Mooiwaarts trofee

De gemeente Hoeksche Waard ontving op 5 maart in Soesterberg de Mooiwaarts-wisseltrofee voor bijzondere inspanningen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Wethouder Piet van Leenen kreeg de trofee uit handen van Leen Verbeek, voorzitter van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Commissaris van de Koning.

Binnen een half jaar na de fusie (1 januari 2019) van 5 kleinere gemeenten voltooide de gemeente Hoeksche Waard al een ontwerp omgevingsvisie. Het is een prestatie om in de opstart van de nieuwe organisatie prioriteit te geven aan een gemeentelijke visie op de fysieke omgeving. De bewoners van de nieuwe gemeente toonden zich betrokken en nieuwsgierig. Met circa 200 actieve ‘waardmakers’, die veel vrije tijd beschikbaar stelden voor het algemeen belang van ruimtelijke kwaliteit lukte het de Hoeksche Waard de Omgevingsvisie vast te stellen en het participatietraject op orde te hebben. Nu werkt de gemeente de omgevingsvisie verder uit in het gemeentelijke omgevingsplan, en er wordt een adviescommissie omgevingskwaliteit samengesteld.
Het omgevingsplan (opvolger van het bestemmingsplan) bevat maatregelen waarmee de omgevingskwaliteit verbeterd kan worden. Initiatiefnemers krijgen van de gemeente ruim baan, mits de kwaliteiten van de Hoeksche Waard daarmee verbeteren. Deze overgang naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet, waarmee niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van de wet wordt gewerkt, vraagt bestuurlijke moed en  aanpassingsvermogen. Het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard en de commissie ruimtelijke kwaliteit werken al jaren zij aan zij aan agendering en goede integrale begeleiding van ruimtelijke plannen. De uitdagingen liggen nu vooral nog in het goed omschrijven van de gewenste kwaliteiten, in het organiseren en waarborgen.

Winnaar Mooiwaartstrofee maart 2020

De gemeente durft het aan om de dialoog over landschappe­lijke en architectonische kwaliteit met wezenlijke maatschap­pelijke inbreng breed te voeren. De gemeente Hoeksche Waard ontvangt de wisseltrofee tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur voor het voortdurend streven naar hoge ruimtelijke kwaliteit, het betrekken van de gemeenschap bij dit streven, het durven loslaten van oude gewoonten en, last but not least, dit alles op een geheel eigen wijze te doen. 

De Mooiwaarts-wisseltrofee wordt onregelmatig, ongeveer twee keer per jaar, uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vernieuwing van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. De trofee bestaat uit een neutraal oppervlak, waar elke volgende trofee-winnaar een nieuw bouwsteentje aan bijdraagt. Na vijftien winnaars vormt de gevulde ‘maquette’ het beeld van een gezamenlijk gegroeide, veelkleurige omgeving.

Eerdere winnaars van de wisseltrofee:
Dennis Straat, wethouder van Zaanstad
wethouder Lucas Mulder en team, gemeente Staphorst

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit