05-07-19Vergunningvrij bouwen op de schop

Gemeenten krijgen onder de Omgevingswet de ruimte om meer bouwwerken vergunningvrij te maken, maar ook om een vergunning te eisen voor (bijbehorende) bouwwerken die nu vergunningvrij zijn.

Het vergunningvrij bouwen is nu generiek geregeld in het Besluit Omgevingsrecht – bijlage II. Dat besluit verdwijnt onder de Omgevingswet. In het nieuwe stelsel wordt een deel van het vergunningvrij bouwen opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Het gaat hierbij om vlaggenmasten, nutsgebouwtjes, dakkapellen, zonnepanelen en dergelijke. Een ander deel van het vergunningvrij bouwen, namelijk de ‘bijbehorende bouwwerken’ en de schuttingen van meer dan een meter hoog, worden via de zogenoemde ‘bruidsschat’ opgenomen in de gemeentelijke omgevingsplannen.

Gemeenten krijgen daarmee de mogelijkheid om voor deze bijbehorende bouwwerken de vergunningplicht weer 'aan' te zetten, wanneer ze het in een bepaald gebied of op een bepaalde plaats nodig vinden dat er een zorgvuldig ontworpen plan tot stand komt. Dat moeten ze dan wel goed motiveren, bijvoorbeeld op grond van cultuurhistorische overwegingen of bijzondere ruimtelijke kwaliteitswensen.

Lees verder: Nieuwsbrief FRK # 49

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit