11-12-17Europees Erfgoedjaar ook in Nederland

Op 7 december vond in Milaan, tijdens het Europese Cultuurforum ‘Creative Europe’, de officiële aftrap plaats van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Gedurende dit themajaar zullen in heel Europa activiteiten en evenementen op het gebied van cultureel erfgoed plaatsvinden. De opening van het Nederlandse programma voor het themajaar is op 26 januari a.s. in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Onder het motto ‘Erfgoed verbindt, Europa inspireert’ openen in 2018 zeer vele (erfgoed)organisaties in Nederland hun deuren met activiteiten die de verbinding met Europa zichtbaar maken. Grote publieksevenementen zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen en de Maand van de Geschiedenis belichten de Europese aspecten van ons erfgoed in hun programmering. Ook wordt aansluiting gezocht bij het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Tijdens het themajaar wordt maandelijks een erfgoedthema in de schijnwerper gezet, waarin de relatie tussen Nederland en Europa specifiek tot uitdrukking komt. In januari staat bijvoorbeeld het thema ‘Creativiteit vanuit traditie’ centraal. Erfgoed inspireert jonge kunstenaars en vormgevers tot nieuwe vertalingen van traditionele vormen en technieken. Hedendaags Dutch Design is hier een uiting van die zich internationaal onderscheidt. Crafts Council Nederland organiseert rond dit thema van 26 tot en met 28 januari in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam een expositie en publieksactiviteiten onder de titel ‘De ambachtsman als ontdekkingsreiziger’.

Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven ziet uit naar een mooi jaar: “Op iedere hoek van de straat kun je in Europa erfgoed terugvinden. Maar erfgoed zit niet alleen in stenen: ook verhalen, muziek, films en ambachten laten onze geschiedenis zien. In de verscheidenheid van ons erfgoed zijn we verenigd. Door het Europees Erfgoedjaar wordt een schijnwerper gezet op al het erfgoed.”

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 werd in mei 2017 officieel uitgeroepen door het Europese Parlement. Het doel van dit themajaar is om zoveel mogelijk mensen, van alle leeftijden en achtergronden, met cultureel erfgoed in contact brengen en om te laten zien hoe internationaal en divers onze geschiedenis eigenlijk is. Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze Europese identiteit. Erfgoed helpt ons onze geschiedenis beter te snappen en draagt bij aan het Europa van de toekomst. Onder erfgoed verstaan we niet alleen monumentale gebouwen, maar ook archieven en collecties, mobiel en digitaal erfgoed, historische landschappen, archeologische terreinen en de verhalen en tradities die we met elkaar doorgeven.

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is geïnitieerd vanuit het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE, DutchCulture en het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ‘92, waartoe ook de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit behoort. Meer informatie op de site https://ec.europa.eu/cultural-heritage. In januari 2018 is de Nederlandse website gereed.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit