28-09-16Geen experiment met monument

Vier organisaties op het gebied van monumentenzorg waarschuwen voor de risico's die de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft voor verbouwingen in en aan monumenten. De organisaties vertegenwoordigen lokale ambtenaren, provinciale steunpunten, erfgoed-adviescommissies en monumenteneigenaren en -verenigingen.

In het nieuwe stelsel wordt het gemeentelijke toezicht op uitvoering van de bouwtechnische eisen overgedragen aan de aannemers en hun kwaliteitsborgers. Het nieuwe stelsel moet nog ingevoerd worden, in de pilots waar het werd uitgeprobeerd kwamen echter veel gebreken aan het licht, en ervaring met monumenten is er helemaal niet. Terwijl de risico's voor monumenten door falende private kwaliteitsborging funest zijn voor het publieke belang van het cultureel erfgoed. 

De organisaties pleiten ervoor om het stelsel te beginnen met gebouwen die niet zoveel risico's hebben. Monumenten zouden in een later stadium, als de kinderziektes zijn opgelost en er een goed alternatief is ontwikkeld, specifiek voor de monumenten, alsnog kunnen worden ingevoerd, samen met de grote gebouwen die vanwege de veiligheid nu ook nog niet onder het stelsel worden gebracht.

Lees hier de brief van de vier organisaties

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit